ภตช.ยื่นหนังสือ ป.ป.ช.เร่งตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน อดีตอธิการบดี ม.มหิดล

2017-04-05 14:20:40

ภตช.ยื่นหนังสือ ป.ป.ช.เร่งตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน อดีตอธิการบดี ม.มหิดล

Advertisement

ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ยื่นร้อง ป.ป.ช.เร่งตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 13คน โดยเห็นว่ามีความจงใจซ่อนเร้นทรัพย์สิน  ขณะที่ประธาน ป.ป.ช.ขอรอศึกษารายละเอียดก่อนว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากตำแหน่งรักษาการไม่มีกฎหมายรองรับ


ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ หรือ ภตช.ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ 13 อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีพฤติกรรมอำพรางซ่อนเร้นทรัพย์สิน เพราะทั้ง 13 คน ได้ลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดีก่อนวันที่ป.ป.ช.จะออกประกาศกำหนดให้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น และในภายหลังยังพบว่า ทั้งหมดได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการรองอธิการบดี เข้ามาทำหน้าที่เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน จึงเท่ากับว่าบุคคลเหล่านี้พยายามปิดบังซ่อนเร้น จึงขอให้ป.ป.ช.ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และออกประกาศให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งรักษาการก็ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน / นอกจากนี้ ยังขอเรียกร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้ง 9 รายและข้าราชการในสำนักงานป.ป.ช. ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินต่อสาธารณะชนด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกตรวจสอบทุกรายและเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
ภายหลังการยื่นเรื่องของ ภตช.แล้ว ด้าน พลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ ประธาน ป.ป.ช.ได้กล่าวถึงกรณี 13 อดีตรองอธิการบดียื่นลาออกจากตำแหน่ง ว่า เมื่อมีผู้ยื่นร้องมาก็จะดำเนินการตามขั้นตอน โดยต้องศึกษารายละเอียดก่อนว่าสามารถทำได้ตามอำนาจของ ป.ป.ช.หรือไม่  แต่เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องของระบบการดำเนินการของกฎหมายที่เพิ่งออกมา ซึ่งทางอดีตรองอธิการบดี เห็นว่าการออกกฎหมายตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเร่งด่วยทำให้กระทบต่อหลายบุคคล แต่การดำเนินการของ ป.ป.ช.นี้ไม่ได้เพิ่มแค่เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะดูว่ากลุ่มอาชีพไหนหรือตำแหน่งไหนสุ่มเสี่ยงเรื่องของการทุจริตบ้าง

แท็กที่เกี่ยวข้อง