"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงฟื้นพระองค์ดีขึ้นหลังผ่าตัด

2021-01-22 11:00:51

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงฟื้นพระองค์ดีขึ้นหลังผ่าตัด

Advertisement

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังทรงผ่าตัดข้อพระบาททั้งสองข้าง


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. มีรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ความว่า "ตามที่สํานักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังการผ่าตัดทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการผ่าตัด เป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ ทั้งนี้คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน