ครม. ประกาศวันหยุดปีใหม่ 2561

2017-11-07 16:20:16

ครม. ประกาศวันหยุดปีใหม่ 2561

Advertisement

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 แล้ว

ช่วงเช้าวันที่ 7 พ.ย. ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งหนึ่งในมติประชุมเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติให้มีวันหยุดราชการจำนวน 4วัน ได้แก่ วันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 1-2 มกราคม 2561  โดยการประกาศวันหยุดอย่างเป็นทางการนั้น เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง หรือการจัดกิจกรรมต่างๆแท็กที่เกี่ยวข้อง