ช็อปช่วยชาติลดภาษี 11 พ.ย.-3 ธ.ค.

2017-11-07 15:45:22

ช็อปช่วยชาติลดภาษี 11 พ.ย.-3 ธ.ค.

ครม.ไฟเขียว มาตรการช็อปช่วยชาติ ปี 3 ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ระหว่าง 11 พ.ย.-3 ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติมาตรการช็อปช่วยชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้นำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 รวม 23 วัน มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร มีชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี สำหรับสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษี ได้แก่ สินค้าทุกประเภท ยกเว้น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ส่วนบริการนั้นได้แก่บริการทุกประเภท ยกเว้นค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม ทั้งนี้ สินค้าและบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่าจะสูญรายได้จากมาตรการช็อปช่วยชาติ 2,000 ล้านบาท แต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่ารายได้ที่เสียไป


สำหระบภาษีที่ได้ลดหย่อนนั้น ต้องนำไปคำนวณภาษีตามฐานรายได้ และ ขั้นภาษีที่ต้องจ่าย จะได้เงินภาษีคืนตั้งแต่ 750 บาทสำหรับผู้มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 150,001-300,000 บาทต่อปี ฐานภาษี 5 % ไปจนถึง 5,250 บาท สำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 4,000,001 บาทต่อปี เป็นต้นไป ฐานภาษี 35 % ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีจะไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการช็อปช่วยชาติเพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำเนินมาตรการช็อปช่วยชาติมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ปี 2558 ระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-31 ธ.ค.2558 และปี 2559 ระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. 2559 ระยะเวลา 18 วัน ในแต่ละช่วงที่จัดมาตรการมีเงินสะพัดมากกว่า 1 แสนล้านบาท

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง