ป.ป.ช.เปิดเผยทรัพย์สิน "อุตตม" รวยเพิ่ม 1.7 ล้าน

2017-11-07 12:40:47

ป.ป.ช.เปิดเผยทรัพย์สิน "อุตตม" รวยเพิ่ม 1.7 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเผยบัญญีทรัพย์สินบุคคลในรัฐบาลปัจจุบัน โดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี เพียงรายเดียวที่พ้นตำแหน่งครบ 1 ปี มีทรัพย์สินรวม 215 ล้านบาท เพิ่มจากเมื่อช่วงพ้นตำแหน่งประมาน 1 ล้าน 7 แสนบาทคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หตือ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการแสดงบัญชีครั้งนี้เป็นการเจาะจงไปที่ นายอุตตม สาวนายน ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบ 1 ปี โดยมีทรัพย์สินรวม 215,978,667.13 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาน 1 ล้าน 7 แสนบาท
ซึ่งขณะที่เพิ่มพ้นตำแหน่งขณะนั้นมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 214,247,268.58 บาท ขณะที่หนี้สินหลังพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี รวมทั้งสิ้น คือ 210,597,173.87 บาท  เป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งใหม่ๆ ประมาน 203 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งใหม่ๆอยู่ที่ 7,203,133.34 บาท 


แท็กที่เกี่ยวข้อง