เตรียมรับมือรถติดปิดสะพานดอนเมืองวันนี้

2017-11-06 12:00:24

เตรียมรับมือรถติดปิดสะพานดอนเมืองวันนี้

ปิดสะพานดอนเมืองวันนี้เพื่อแก้ปัญหาการจราบนถนนวิภาวดี คาดใช้เวลาดำเนินงานก่อสร้าง 1 ปี ย้ำประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมปิดเพื่อปรับปรุงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากประกาศเลื่อนกำหนดจากเดิมจะปิดเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหาการจราบนถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีลักษณะเส้นทางเป็นคอขวด ตาม โครงการปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก บริเวณสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม. 24+279 เพื่อเพิ่มช่องทางจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเริ่มจากการปิดสะพานวันนี้ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นจะทยอยทุบ และดำเนินงานก่อสร้างตามลำดับ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 หรือประมาณ 1 ปี ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ที่สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ฝั่งขาออก) ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) และช่องทางประตู 3 (ฝั่งขาเข้า) ระหว่างนี้จะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามกฎจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างการดำเนินการได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) โทร. 0-2521-0409 หรือแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586
แท็กที่เกี่ยวข้อง