ปิดสะพานดอนเมือง เริ่มคืนนี้ 4 ทุ่ม พรุ่งนี้เช้าเผื่อเวลาเดินทางวิภาวดี

2017-11-05 20:35:02

ปิดสะพานดอนเมือง เริ่มคืนนี้ 4 ทุ่ม พรุ่งนี้เช้าเผื่อเวลาเดินทางวิภาวดี

เตือนเช้าพรุ่งนี้ 6 พ.ย.นี้เริ่มปิดสะพานดอนเมือง แนะนำให้ เผื่อเวลาวางแผนเดินทางไปสนามบินดอนเมือง คาดใช้เวลาทุบ และดำเนินงานก่อสร้าง 1 ปี

เตรียมตัวปิดเพื่อปรับปรุงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง หลังจากประกาศเลื่อนกำหนดจากเดิมจะปิดเมื่อ 1 กันยายน ที่ผ่านมา

มีมติให้ทุบและปิดการจราจรสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อดำเนินการก่อสร้าง โดยจะเริ่มจากการปิดพื้นที่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป จากนั้นจะทยอยทุบ และเดินงานก่อสร้างตามลำดับ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 หรือประมาณ 1 ปี
ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการจราบนถนนวิภาวดี ลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นเนื่องจากลักษณะเส้นทางเป็นคอขวดตาม โครงการปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก บริเวณสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วง กม. 24+279 เพื่อเพิ่มช่องทางจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร

ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ที่สะพานทางเข้าหน้าคลังสินค้า (ฝั่งขาออก) ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) และช่องทางประตู 3 (ฝั่งขาเข้า) ระหว่างนี้จะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามกฎจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างการดำเนินการได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) โทร. 0 2521 0409 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586
แท็กที่เกี่ยวข้อง