ออกหนังสือด่วน! ห้ามจัดซ้อมชนไก่

2021-01-14 10:30:29

ออกหนังสือด่วน! ห้ามจัดซ้อมชนไก่

Advertisement

ผู้ว่าฯ อยุธยาออกหนังสือด่วนกำชับนายอำเภอกวดขันห้ามจัดซ้อมชนไก่

วันที่ 14 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ออกคำสั่งงดออกใบอนุญาตการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย ปิดสนามชนไก่ สนามประลองไก่ หลังพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากบ่อนไก่ สนามชนไก่ที่อนุญาตใน จ.พระนครศรีอยุธยา มี 10 แห่ง สนามประลองไก่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์ จ.พระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง ได้ถูกสั่งปิดไปหมดแล้ว

สธ.แจงข้อมูลวิจัยวัคซีนโควิดของจีนในบราซิล

ขุดพบเสาเสมาโบราณเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี โผล่กลางสวนเมืองกาฬสินธุ์ (คลิป)

ปรับพิธีศพแบบนิวนอร์มัล ลดขั้นตอนเหลือ 20 นาที

ล่าสุดจากรายงานผลการสอบสวนโรค ของผู้ป่วยรายที่ 37 มีการไปที่ทำกิจกรรม ชนไก่ นอกเหนือจากสนามชนไก่ สนามประลองไก่ ที่มีการสั่งปิดไปแล้วจึงอาจจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้ป่วยรายที่ 37 เข้าไปทำกิจกรรมอีก จึงมีหนังสือด่วน ขอให้นายอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตรวจตราสอดส่องในพื้นที่ อย่างเข้มงวด ห้ามมิให้เกิดการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ ซ้อมชนไก่ชน และลองไก่ คัดสายพันธุ์ไก่ หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยถือว่าเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2474 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจผิดความผิดมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หากพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ไม่พบผู้ป่วยมาแล้วจำนวน 3 วัน จำนวนผู้ป่วยยังคงอยู่ที่ 37 ราย รักษาตัวหายแล้ว 4 ราย พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 5 ราย เตรียมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้