รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด

2021-01-13 13:55:00

รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด

Advertisement

รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์แก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด ประสานผู้ปกครองมารับนมโรงเรียน 


เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายชาตรี จันทร์วีระชัย รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการกระจายนมพาสเจอไรซ์บรรจุซองให้สถานศึกษาต่างๆ นำไปบริหารจัดการแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนในระหว่างที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ปิดทำการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค.64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัญหาดังกล่าวถือเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะหลังจากวันที่ 15 ม.ค.นี้ ทางสำนักงาน อ.ส.ค.จะไม่สามารถรับน้ำนมดิบวันละ 40 ตันจาก 6 สหกรณ์โคนมใน จ.ประจวบฯ และ จ.เพชรบุรี เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นนมยูเอชทีได้

6 ต้องมา "มนต์สิทธิ์" ปล่อยเลขเด็ดล่วงหน้า

เส้นเลือดในสมองแตก !! "ม.ล.สุรีย์วัน สุริยง" อดีตราชินีนักบู๊เมืองไทย ผ่าตัดสมองด่วน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้ในการที่แต่ละโรงเรียนจะรับนมพาสเจอไรซ์ ซึ่งมีอายุการเก็บรักษาได้ไม่นานไปบริหารจัดการแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อระบายสต็อกน้ำนมดิบสำหรับผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ออกไปให้ได้มากที่สุด โดยที่ประชุมเห็นควรมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนไปกำหนดแนวทางร่วมกันในการหารือร่วมกับผู้ปกครองของเด็กแต่ละคนว่าจะสามารถมารับนมพาสเจอร์ไรซ์ได้จำนวนเท่าใดในแต่ละสัปดาห์ โดยอาจจะใช้แนวทางการบริหารจัดการร่วมกับการให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมารับใบงานจากครูซึ่งดำเนินการอยู่แล้วในช่วงนี้ที่ปิดโรงเรียน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากปัญหาน้ำนมดิบล้นระบบได้ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจัดซื้อตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 


ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีมติผ่อนปรนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีจำนวน 126 แห่งสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้ข้อปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ใช้งบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อนมพาสเจอไรซ์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ครม.ได้อนุมัติ วงเงินทั้งสิ้น 1,447 ล้านบาท โดยจะนำไปใช้ใน “โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม” งบประมาณในส่วนนี้จะนำไปใช้จัดซื้อนมจากเกษตรกรให้เป็นนมโรงเรียนชนิดยูเอชทีจัดสรรให้แก่เด็กเล็ก - ป.6   7,030,000 คน ทั่วประเทศ โดยจะทำให้เด็กจำนวนนี้จะได้ดื่มนมเพิ่มขึ้นคนละ 30 กล่อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพเด็กแข็งแรงขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย สำหรับการจัดสรรงบประมาณนี้จะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อนมโรงเรียนโดยตรง ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรจำนวน 1,098 ล้านบาท และจัดสรรให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 326 ล้านบาทแท็กที่เกี่ยวข้อง