ครม.เคาะยกเว้นภาษีให้ ปชช.ร่วมโครงการรัฐบาล

2021-01-12 19:05:43

ครม.เคาะยกเว้นภาษีให้ ปชช.ร่วมโครงการรัฐบาล

Advertisement

ครม.ไฟเขียว "ยกเว้นภาษี" ให้ ปชช.ที่เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง-กำลังใจ"


เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2563 จากการที่ผู้มีเงินได้จากเงินสนับสนุนหรือประโยชน์จาก 4 มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 1.มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 2.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 3.โครงการกำลังใจ และ 4.โครงการคนละครึ่ง โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ยกเว้นภาษีดังกล่าว จะสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประมาณ 30,360 ล้านบาท

“สิระ”จ่อแจ้งจับ 54 ส.ส. 14 ม.ค.

เปิดเงื่อนไขคนได้ลด"ค่าน้ำ-ค่าไฟ"จากพิษโควิด-19

ศิริราชเตือน “ยาเค” อันตราย