“องอาจ” แนะรัฐ พลิกวิกฤต รมต.ลาออก เป็นโอกาสปรับปรุงทำงาน

2017-11-05 10:45:41

“องอาจ” แนะรัฐ พลิกวิกฤต รมต.ลาออก เป็นโอกาสปรับปรุงทำงาน

Advertisement

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แนะ นายกรัฐมนตรี หากจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานควรทำพร้อมกับการปรับ ครม.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้ ว่า เมื่อมีรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน / ทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก ถึงแม้ผู้นำรัฐบาลจะไม่อยากปรับคณะรัฐมนตรีก็ตาม เพราะการเอารัฐมนตรีที่เคยทำงานกันมาออกไปย่อมก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ทั้งคนปรับและคนถูกปรับ และก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทั้งนี้หาก นายกรัฐมนตรี ต้องปรับ ครม. จริง จึงเห็นควรใช้โอกาสนี้ปรับปรุงการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ และปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าที่อยู่ในภาวะฝืดเคือง ไม่มีสภาพคล่อง และเพื่อให้การปรับ ครม.เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

ควรดำเนินคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับงานในกระทรวงที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของเพื่อนพ้องน้องพี่แต่เพียงอย่างเดียว และหากมีการปรับทุกกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ก็ต้องมีการติดตามประเมินผลแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง