กอ.รมน. แจงเอกสารจริงก่อสร้างระบบโซลาร์เซลล์ 45 ล้าน

2021-01-12 15:15:10

กอ.รมน. แจงเอกสารจริงก่อสร้างระบบโซลาร์เซลล์ 45 ล้าน

Advertisement

โฆษก กอ.รมน. แจงเอกสารจริงก่อสร้างระบบโซลาร์เซลล์ 45 ล้าน ดำเนินการใน 5 พื้นที่ไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย

ครม.ไฟเขียวแจกเงิน 3,500 บาท 2 เดือนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

"ไป่ ทากล" นายแบบเมียนมาร์สุดฮอต บวช 10 วัน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ได้มีการแชร์เอกสารจากเว็บไซต์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ซึ่งระบุว่าเป็นแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ของ กอ.รมน.ภาค 3โดยมีการเบิกงบค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บเก็บพลังงานกว่า 45,205,109.91 บาท


พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากการตรวจสอบประสานงานกับเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ได้แจ้งมาแล้วว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับจริงและเป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ราคากลางของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร..บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค 1 ของภาครัฐ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e – Bidding) สำหรับงบประมาณของโครงการจำนวน 45 ล้าน ได้ผ่านการรับรองราคาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งรายละเอียดของโครงการพอสรุปได้ว่าเป็นการดำเนินการจำนวน 5 พื้นที่ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่จริง ได้แก่ พื้นที่บ้านพะอัน ต.สบโขง พื้นที่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น พื้นที่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น พื้นที่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง อ.อมก๋อย เป็นการดำเนินการโดยมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 210 กิโลวัตต์ และเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 120 ต้น พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเทียม) จำนวน 998.40 กิโลวัตต์ และได้ดำเนินการจัดทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน โดยมีการลากสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน 5,409 เมตร และติดตั้งเสาไฟฟ้า  ซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใดแท็กที่เกี่ยวข้อง