ทะลุล้านแล้ว! ชาวปักกิ่งกลุ่มเสี่ยงทยอยรับวัคซีนโควิด-19

2021-01-12 14:25:33

ทะลุล้านแล้ว! ชาวปักกิ่งกลุ่มเสี่ยงทยอยรับวัคซีนโควิด-19

Advertisement

ปักกิ่ง, 11 ม.ค. (ซินหัว) — คณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครปักกิ่งรายงานว่าประชาชนในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

(โควิด-19) เข็มแรกแล้วกว่า 1 ล้านคน เมื่อนับถึงเวลา 11.00 น. ของวันจันทร์ (11 ม.ค.)


เกาเจี้ยน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการฯ แถลงว่าปักกิ่งคาดการณ์ว่าจะเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็มแรก ให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ภายในวันศุกร์ (15 ม.ค.) นี้


ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ศุลกากรในแนวหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่ความเย็นนำเข้า และผู้ทำงานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งในและต่างประเทศ


ทั้งนี้ ปักกิ่งจะทำการการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนจนแล้วเสร็จ ก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 ก.พ.