ปชช.พึงพอใจ"รมต.ท็อป"ปกป้องสัตว์-ผืนป่า เยียวยาเกษตรกร

2021-01-10 17:10:11

ปชช.พึงพอใจ"รมต.ท็อป"ปกป้องสัตว์-ผืนป่า เยียวยาเกษตรกร

Advertisement

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.พึงพอใจ "รมต.ท็อป" ช่วยปกป้องสัตว์ รักษาผืนป่า เยียวยาเกษตรกร


เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรชาติ รมต.ท็อป กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,798 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-9 ม.ค.ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงการรับรู้การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุค นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ รมต.ท็อป พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.5 ระบุถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินคดีบุกรุกป่า ค้าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การปลูกป่าฟื้นฟู จัดตั้งป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัดที่ดินทำกินภายใต้โครงการ คทช. การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก มาเรียมโปรเจค การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ไม้มีค่า การแก้ปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ การนำเสนออุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานมรดกเอเซียน ฯลฯ รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.4 ระบุด้านทรัพยากรน้ำ เช่น โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สูบน้ำ แจกจ่ายน้ำสะอาดให้ครัวเรือน การจัดหาแหล่งน้ำ เจาะบ่อบาดาล การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยจากพายุโพดุล และร้อยละ 90.1 รับรู้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 การจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ ยุคโควิด-19

นายกฯ ห่วงน้ำท่วมใต้ สั่งเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา

สุดเศร้า! “พลายขนุน” ล้มแล้วผ่าเจอหัวกระสุนเพียบ

จ่อหมายจับ"หนุ่ม"หึงโหด!ยิงดับ พนง.ดับเพลิงโคกขามที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.2 เห็นคุณค่าและตระหนักถึงประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ระบุว่าช่วยสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และร้อยละ 95.7 ระบุว่า การให้ข้อมูลข่าวสารมีส่วนช่วยให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.6 พอใจ ถึง พอใจมากที่สุด ในขณะที่ ร้อยละ 8.4 พอใจน้อยถึงน้อยที่สุด
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญในการรับรู้ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เคยมีที่ทำกินในป่าก่อนปี พ.ศ.2557 ได้เพื่อทำให้ราษฎรอยู่ได้จากการปลูกป่าไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจที่เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสานต่อยอดทำให้เกิดจิตสำนึกตระหนักในหมู่ประชาชนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในทิศทางที่ดีขึ้นจนทำให้เกิดความพึงพอใจของสาธารณชนต่อภารกิจสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในผลการสำรวจครั้งนี้