"เทพไท" แนะ "อนุทิน"คิดให้รอบคอบลอยแพผู้ติดเชื้อจากบ่อน-ตปท.

2021-01-10 09:58:07

"เทพไท" แนะ "อนุทิน"คิดให้รอบคอบลอยแพผู้ติดเชื้อจากบ่อน-ตปท.

Advertisement

"เทพไท" แนะ "อนุทิน"คิดให้รอบคอบห่วงรัฐลอยแพผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากบ่อนและต่างประเทศ ส่อขัดรัฐธรรมนูญ แนะยึดความถูกต้องหรือถูกใจ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงแนวความคิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข  ที่จะยกเลิกการรักษาฟรีให้คนทำผิด ติดเชื้อลอบเข้าเมือง ว่า กรณีดังกล่าวถ้าจะยึดหลักการใครทำผิดจะต้องรับผิดชอบนั้น ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามความรู้สึกของคนทั่วไป แต่สำหรับสำหรับคนไทยการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ซึ่งได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ถ้าหากรัฐบาลปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือผลักภาระให้กับผู้ป่วย ก็จะมีปัญหาตามมามากมาย ถ้าผู้ป่วยเหล่านั้นมีฐานะเป็นคนยากจน ไม่มีกำลังเงินในการใช้จ่ายรักษาพยาบาล ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ และอาจจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายออกไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เป็นการได้ไม่คุ้มเสีย

หนุ่มหนองบัวลำภูกลับจากสอบ ตร.กทม.ติดโควิด-19

เช็กด่วน โฆษก กทม.เปิดไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 10 ราย

"ถ้าหากคุณอนุทินจะผลักดันแนวความคิดนี้จริง อยากให้แยกแยะพฤฒิกรรมของบุคคลออกจากกัน ระหว่างการทำผิดจากบ่อนการพนัน และการหลบหนีเข้าเมือง กับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และหลักมนุษยธรรม ก็อยากให้คิดอย่างรอบคอบถึงผลเสียที่ตามมาในหลายด้าน เช่น 1.จะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 หรือไม่ 2.จะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่ 3.จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น หรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีประชาชนคนใดที่ต้องการอยากจะป่วย หรืออยากติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแลกกับการรักษาพยาบาลฟรีจากรัฐบาล เพราะมนุษย์ทุกคน รักชีวิตรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น แต่เมื่อเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาพยาบาล และถ้าเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดี สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ก็จะรักษาพยาบาลในโรงบาลชั้นดี แต่ถ้าเป็นคนฐานะยากจน ไม่มีค่ารักษาพยาบาล ก็เป็นภาระความรับผิดชอบของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่อยากให้สังคมตั้งข้อรังเกียจกับคนบางกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะติดเชื้อมาจากบ่อน หรือจากต่างประเทศก็ตาม ต้องคิดว่าทุกคนคือคนไทย ซึ่งรัฐบาลจะต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจ จะต้องชั่งนำ้หนักให้ดีว่า จะเลือกแนวทางไหนดีกว่ากัน"นายเทพไท กล่าว