ประชาชน 61.2%หนุนปลดล็อคพรรคการเมือง

2017-11-04 08:20:15

ประชาชน 61.2%หนุนปลดล็อคพรรคการเมือง

Advertisement

กรุงเทพโพลล์ชี้ประชาชน 61.2% หนุนปลดล็อคพรรคการเมือง แต่ 53.0% ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้นได้

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับการปลดล็อคพรรคการเมือง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,194 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.2 เห็นว่าควรปลดล็อคพรรคการเมือง ขณะที่ร้อยละ 29.8 เห็นว่าไม่ควร ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าการปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว จะทำให้ทิศทางการเมืองของประเทศไทยดีขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 47.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
เมื่อถามว่า “ถ้าปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 กังวลเรื่องนักการเมืองเห็นต่างกัน และอาจมีการปลุกระดม รองลงมาร้อยละ 52.3 กังวลเรื่องความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอีก และร้อยละ 51.5 กังวลเรื่องการเมืองไทยไม่มีการพัฒนา ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ​

นอกจากนี้เมื่อถามว่า “ถ้าไม่ปลดล็อคพรรคการเมืองแล้ว ท่านกังวลในเรื่องใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 กังวลเรื่องประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ รองลงมาร้อยละ 39.3 กังวลเรื่องการเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป และร้อยละ 20.4 กังวลเรื่องพรรคการเมืองจะมีเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งน้อยสุดท้ายเมื่อถามว่าคิดอย่างไร หากไม่มีการปลดล็อคพรรคการเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.8 คิดว่าจะได้เห็นนักการเมืองหน้าใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ๆ รองลงมาร้อยละ 29.3 คิดว่าจะขยายเวลาเลือกตั้งออกไปจนกว่าจะพร้อม และร้อยละ 21.8 คิดว่าจะให้ คสช. บริหารประเทศต่อไป