โพลชี้ ปชช.หนุน"บิ๊กตู่"สั่งเชือด"บิ๊ก ขรก."ปล่อยโควิดลุกลาม

2021-01-09 12:10:30

โพลชี้ ปชช.หนุน"บิ๊กตู่"สั่งเชือด"บิ๊ก ขรก."ปล่อยโควิดลุกลาม

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจชี้ ปชช.หนุน "บิ๊กตู่" เชือด "บิ๊ก ขรก." ต้นตอ "โควิด" ลุกลาม


เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "โควิด กับ การปฏิรูป" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,445 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.ที่ผ่านมา เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ คือ ต้นตอและอุปสรรคของการแก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่ ทั้งทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย และมีส่วนทำเอง รองลงมา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ควรไล่บี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง จัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 96.5 ระบุว่า ถ้าจัดการผู้บัญชาการตำรวจแต่ละระดับ ก็ต้องจัดการหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ด้วย เช่น กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงมหาดไทย เพราะอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าว และบ่อนการพนัน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 ระบุว่า สิ่งที่เห็นคือ ความจอมปลอมของนักการเมืองผู้มีอำนาจรัฐ ท่าทีขึงขังจัดการบ่อนพนัน แต่หลังลงพื้นที่เจอผลประโยชน์เอื้อ เรื่อง เงียบ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนไปไม่เด็ดขาด จัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุโควิดรอบใหม่ ไม่เหมือนช่วงยึดอำนาจใหม่ๆ

ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 212 ราย ยอดสะสมทะลุ 1 หมื่นราย

จับยกแก๊ง!"ขบวนการ"ขนแรงงานข้ามชาติ

"สมเด็จพระสังฆราช"ประทานพระคติธรรมเนื่องใน"วันเด็กแห่งชาติ"


ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.7 ระบุว่า ยังไม่เห็นมีหัวหน้าส่วนราชการใดออกมาทำให้เห็นว่าจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด มีเพียงร้อยละ 14.1 ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 9.6 ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 9.4 ระบุว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร้อยละ 9.1 ระบุว่า กระทรวงแรงงาน ขณะที่ร้อยละ 0.8 ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ (เยียวยาช่วยเหลือ ลดทุกข์ยากประชาชนจากโควิดรอบใหม่) และเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้นที่เห็นทุกส่วนทำดีเต็มที่แล้ว ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 ต้องการเห็นการ ปฏิรูปการทำงานของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตำรวจ แรงงาน มหาดไทย ถอนรากถอนโคน ขบวนการต้นตอแพร่เชื้อโควิด คืนความสุขประชาชนเหมือนเคยสัญญาไว้ หลังยึดอำนาจปี 2557 ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.1 ไม่ต้องการ


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า "อิทธิพลมืด บดขยี้ อำนาจรัฐ" กำลังเป็นภาพเด่นชัดขึ้นหลังโควิดระบาดรอบใหม่ สะท้อนอำนาจรัฐอ่อนแอแต่ทำเป็นขึงขังจัดการเด็ดขาด แต่แพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่เกี้ยเซียะลงตัวจนเรื่องเงียบ แต่ที่เห็นชัดเจน คือ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ส่วนสัญญาประชาคมที่จะคืนความสุขของประชาชนจากนายกรัฐมนตรี และผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลปกครองบ้านเมือง ก็ถูกทวงถามมาตลอด ตอนนี้ ณ เวลานี้ ถ้ามีอัศวินขี่ม้าขาวจากเบื้องบนสั่งการระดมกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ ปฏิรูปการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกระดับในห้วงเวลานี้ได้ "จริงจัง ต่อเนื่อง" ผลที่ตามมา คือ ความศรัทธาภักดีจากกลุ่มราษฎรประชาชนทั้งประเทศต่อเสาหลักของชาติจะกลับคืนมาได้ไม่ยากนัก แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อ เพราะส่วนนี้ คือ ข้อเสนอแนะ