โฆษก ปชป. ขอให้เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ในทุกเรื่อง

2021-01-09 09:29:53

โฆษก ปชป. ขอให้เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ในทุกเรื่อง

Advertisement

โฆษก ปชป. ขอให้เด็กมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ในทุกเรื่อง ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ระวังหากนำไปใช้ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นโทษได้

รพ.ราชวิถีผ่าคลอดหญิงติดโควิด-19ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก

"หมอทวีศิลป์"พ้อโดนโซเชียลขุดข้อมูล

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.ป กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 พรรคจึงงดทำกิจกรรม เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ในทุกเรื่อง ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปการสื่อสาร และเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้นจากหลายช่องทาง น้องๆต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ และต้องระมัดระวังหากนำไปใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเป็นโทษได้ ความทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีเชื่อว่านำมาใช้เพื่อการเรียนรู้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่จะเป็นวันที่ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของเด็กในประเทศ ปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ได้รู้ถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แท็กที่เกี่ยวข้อง