2020 : ปีอากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

2021-01-09 07:05:08

2020 : ปีอากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

Advertisement

ข้อมูลใหม่จากระบบดาวเทียมเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกของสหภาพยุโรป หรือ ซี3เอส (Copernicus Climate Change Service : C3S) แสดงให้เห็นว่า ปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่อากาศทั่วโลกร้อนอบอ้าวที่สุดในประวัติศาสตร์ เท่าที่เคยมีการบันทึก เทียบเท่าทางสถิติกับปี 2559 โดยอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปีที่ผ่านมา สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 1.25 องศาเซลเซียส

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ระดับความร้อนสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในทวีปอาร์กติก รอบขั้วโลกเหนือ และภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยปีที่แล้วสูงเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับอุณหภูมิเฉลี่ยของทวีปยุโรป ซึ่งสูงกว่าปี พงศ. 2562 ประมาณ 0.4 องศาเซลเซียส

เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ทำนายว่า ปี พ.ศ. 2563 จะเป็น 1 ใน 3 ปีที่อากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ
รายงานข้อมูลใหม่ ที่มีความสมบูรณ์มากกว่า ของระบบคอเปอร์นิคัส ซึ่งได้จากเครือข่ายดาวเทียม เซนทิเนล ที่เฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศโลกจากวงโคจร รวมทั้งการตรวจวัด จากสถานีภาคพื้นดินทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2563 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก สูงกว่า 1.25 องศาเซลเซียส ของค่าเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2393 – 2443 ที่มักถูกเรียกว่า “ยุคก่อนอุตสาหกรรม”

รายงานของระบบคอเปอร์นิคัส สรุปว่า แม้ว่าสภาพอากาศโดยรวมของปี 2563 จะเย็นกว่าปี 2559 แต่ในทางสถิติถือว่า ทั้ง 2 ปีอากาศร้อนเท่ากัน เนื่องจากค่าแตกต่างทางตัวเลข น้อยกว่าค่าแตกต่างที่พบ ในฐานข้อมูลอุณหภูมิอื่นๆ.