"มนัญญา” รุดช่วยเกษตรกรน้ำนมดิบล้นตลาด

2021-01-08 17:55:33

"มนัญญา” รุดช่วยเกษตรกรน้ำนมดิบล้นตลาด

Advertisement

 “เฉลิมชัย” ส่ง “มนัญญา” ช่วยเกษตรกรโคนมผจญปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมารับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์โคนม 6 แห่งในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถระบายน้ำนมดิบในสต็อกได้ จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยง 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 64 เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19 โดยประกาศดังกล่าวมีพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่จำหน่ายนมพาสเจอร์ไรซ์ ตามโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียนที่ผลิตโดยสหกรณ์โคนมหลายแห่ง ปริมาณน้ำนมดิบรวมวันละ 40 ตัน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกของสหกรณ์ใน 2 จังหวัดกว่าพันครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน และยื่นเรื่องขอให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาทางช่วยเหลือ 

"หมอแม่สอด"อยากร้องไห้ จังหวัดรับ 40 คนไทยจากเมียนมาพบติดเชื้อโควิด 17 ราย

สธ.แจงคนไทยจากฝั่งเมียนมาเข้าประเทศถูกกฎหมายที่แม่สอด

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า จากการประชุมตัวแทนสหกรณ์โคนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปให้ อ.ส.ค.ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมที่ล้นระบบวันละ 40 ตัน เพื่อผลิตบรรจุกล่องเป็นนม ยู.เอช.ที. แบ่งเป็นสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ รับวันละ 20 ตัน สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันละ 20 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานที่จะแจกถุงยังชีพช่วยประชาชนให้มีผลิตภัณฑ์นมอยู่ในถุงยังชีพ เพื่อสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร และจะหาตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์นมของไทย สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขยายการรับน้ำนมดิบของเกษตรกรโคนมภาคใต้มากขึ้น โดยจะมีการสร้างโรงงานใหม่ สามารถรองรับน้ำนมดิบได้มากถึงวันละ 200 ตัน ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. มีข้อจำกัดในปริมาณการสำรองน้ำนมดิบของเกษตรกร และปริมาณการผลิตนมยูเอชที รวมถึงปริมาณกล่อมนมที่มีจำกัด จึงต้องร่วมกันหารือ ต้องประสานกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีต่อทุกฝ่าย


นายชาตรี จันทร์วีระชัย รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในส่วนของนมพาสเจอร์ไรซ์บรรจุถุงที่ยังค้างสต็อกมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ในวัน 9 มกราคมนี้ จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาโดยให้ อปท.รับซื้อและมอบให้แต่ละโรงเรียนไปบริหารจัดการแจกให้นักเรียน

ด้านนายนนทะชัย โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก จำกัด กล่าวว่าการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่มีการประกาศปิดโรงเรียน เพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบที่มีปริมาณวันละ 40 ตัน และหลังวันที่ 15 มกราคม นี้จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง โดยค่าขนส่งน้ำนมดิบทางสหกรณ์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และพร้อมรับผลิตภัณฑ์นมบรรจุกล่อง ยู.เอช.ที. บริหารจัดการโดยในส่วนของนมโรงเรียนจะส่งให้กับโรงเรียนคู่สัญญา ส่วนนมกล่องจะจำหน่ายให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร 


มีรายงานว่า สำหรับการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนเพื่อยืดอายุน้ำนมดิบไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือต้องเททิ้ง ชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้และตะวันตกต้องการให้ อ.ส.ค.รับน้ำนมดิบของสหกรณ์เข้าผลิตเป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที.เพื่อแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นระบบ โดยชุมนุมสหกรณ์จะจ่ายค่าผลิตนม ยู.เอช.ที.ให้กับทาง อ.ส.ค. และพร้อมจะนำนมกล่องที่ผลิตได้มาเก็บรักษาเพื่อจำหน่ายให้กับโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน และเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เจ้าของงบประมาณจัดซื้อนมในโครงการนม โรงเรียน ตั้งงบประมาณเพิ่ม เนื่องจากนม ยู.เอช.ที.มีต้นทุนสูงกว่านมพาสเจอร์ไรซ์ กล่องละ 1.40 บาท และขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในการผลิตนม ยู.เอช.ที.แทนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ให้กับ อปท. และหน่วยงานจัดซื้อนมในโครงนมโรงเรียน สำหรับระยะยาวขอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างโรงงานแปรรูปนมผงให้กับชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้และตะวันตก จำกัด