รมว.ท่องเที่ยวฯย้ำ "เราเที่ยวด้วยกัน"เลื่อนจองไม่เสียสิทธิ

2021-01-08 17:50:49

รมว.ท่องเที่ยวฯย้ำ "เราเที่ยวด้วยกัน"เลื่อนจองไม่เสียสิทธิ

Advertisement

รมว.ท่องเที่ยวฯถกโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ย้ำประชาชนเลื่อนการจองได้โดยไม่เสียสิทธิ ภายในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หารือร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย โดยที่ประชุมมีข้อสรุป คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลื่อนการจองได้โดยไม่เสียสิทธิ ภายในระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี โดยสถานประกอบการ  โรงแรม รับเรื่องไว้ก่อนและจะดำเนินการในระบบของธนาคารกรุงไทยต่อไป ภายหลังธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อให้รองรับกับเงื่อนไขข้างต้น

สธ.แจงคนไทยจากฝั่งเมียนมาเข้าประเทศถูกกฎหมายที่แม่สอด

"หมอแม่สอด"อยากร้องไห้ จังหวัดรับ 40 คนไทยจากเมียนมาพบติดเชื้อโควิด 17 ราย

นอกจากนี้ สมาคมโรงแรม ได้ยื่นข้อเสนอมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจโรงแรม ได้แก่ มาตรการสนับสนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50  เป็นเวลา 12 เดือน เพื่อเป็นการรักษาการจ้างงานเดิม มาตรการพักชำระหนี้  มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  และขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง(ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) โดยขอให้ลดค่าไฟฟ้า 15 เปอร์เซ็นต์ต่อหน่วย เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง