สธ.จ่อชง ครม.เยียวยาร้านนวด สปา

2021-01-08 15:10:18

สธ.จ่อชง ครม.เยียวยาร้านนวด สปา

Advertisement

สธ.เสนอ ครม. เยียวยาร้านนวด สปา ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรายปีรวมเป็น 2 ปี

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ส่งผลกระทบให้กิจการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต้องปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กรม สบส. ดูแลอยู่ ทั้งร้านนวด ร้านสปา ก็ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 แห่ง กรม สบส.จึงเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี ในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563) และเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจการได้ ช่วงกลางปี 2563 ก็พบว่ามีกิจการที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพียง 4,000 กว่าแห่งเท่านั้น

"หมอแม่สอด"อยากร้องไห้ จังหวัดรับ 40 คนไทยจากเมียนมาพบติดเชื้อโควิด 17 ราย

"แหม่มโพธิ์ดำ" แฉรถทหารรับ 40 สาวไทยจากบ่อนเมียนมาส่ง Local Quarantine

“จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ในเดือนธ.ค. 2563  สบส.ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อน ที่ผู้ประกอบการได้รับ จึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563ให้เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี อีก 1 ปี รวมกับระยะเวลาที่เคยเสนอไปในคราวก่อน รวมเป็น 2 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้  สบส. จะมีการพูดคุยหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการในการเยียวยาด้านอื่นๆ ต่อไป” นพ.ธเรศ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง