สภาฯจ่อเปิด APCD 60 +Plus Bakery Chocolate Café ช่วยคนพิการ

2021-01-07 23:20:50

สภาฯจ่อเปิด APCD 60 +Plus Bakery  Chocolate Café ช่วยคนพิการ

Advertisement

สภาฯ เตรียมเปิดร้าน APCD 60 +Plus Bakery  Chocolate Café ช่วยคนพิการ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่รัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability หรือ APCD) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งอำนวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2564

"บีทีเอส" เปิดไทม์ไลน์พนักงานสำนักงานใหญ่ติดเชื้อโควิด-19

สธ.แจงแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ

โดยนายพิรุณ กล่าวว่า รัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่สำคัญของประเทศ จึงต้องมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของทุกองค์กรในประเทศ รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้หากรัฐสภาจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและอนุญาตให้มูลนิธิ APCD เปิดร้าน APCD ๖๐+Plus Bakery  Chocolate Café ที่รัฐสภา เพื่อให้บริการสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภา อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางกายได้มีโอกาสสร้างอาชีพ โดยล่าสุดมูลนิธิ APCD ได้จัดโครงการฝึกอาชีพคนพิการไทยทำขนมปังและต่อมาได้ขยายกิจกรรมฝึกอาชีพคนพิการทำช็อกโกแลต เพื่อเป็นของขวัญแก่บุคคลสำคัญต่าง ๆ และที่สำคัญมูลนิธิ APCD ได้ฝึกฝนและสร้างอาชีพให้กับคนพิการก่อนที่จะส่งไปทำงานประจำยังสถานที่ต่าง ๆ โดยตำแหน่งที่แต่ละคนได้รับนั้นก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสม อาทิ ผู้พิการทางการได้ยินสามารถทำขนมได้ หรือผู้พิการทางการเดินสามารถทำงานเป็นแคชเชียร์ หรือบางคนอาจทำได้หลาย 


ซึ่งนางพรพิศ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวขอบคุณที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนพิการ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านสิทธิคนพิการ ให้มีสิทธิและส่วนร่วมในสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการรับผู้พิการเข้ามารับข้าราชการ จำนวน 3 คน ในสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักสารสนเทศ และสำนักกฎหมาย นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานฯ ยังได้ทำหนังสือไปยังกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเชิญชวนให้คนพิการเข้ามาร่วมดำเนินการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าแต่เบื้องต้นยังไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ จะนำเรื่องการขออนุญาตเปิดร้าน APCD 60 +Plus Bakery  Chocolate Café ที่รัฐสภา ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป