"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานของเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สธ.

2021-01-07 18:35:53

"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานของเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สธ.

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีฯ พระราชทานของเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ สธ.ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 และพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มอีก 7 คัน ส่งลงพื้นที่เสี่ยง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำ รพ.สนามช่วยแยกผู้ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อต่อ


เมื่อวันที่ 7 ม.ค.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด มีความห่วงใยประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้พระราชทานของเยี่ยมให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานรถเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก 7 คัน รวมเป็น 20 คัน ช่วยให้การตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วงเสวนาชี้นักพนันไม่กลัวโควิดคาดเสพติดการพนัน

ทำไมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใน จ.สมุทรสาคร มีลักษณะเป็น Cohort Ward ดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย จากการค้นหาเชิงรุกและพบผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีความต้องการอีกประมาณ 2-3 พันเตียง ทั้งนี้ ยืนยันว่าโรงพยาบาลสนามทุกแห่งดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีความปลอดภัย เนื่องจากเชื้อโควิด 19 ติดต่อผ่านน้ำมูกน้ำลาย สามารถแพร่กระจายได้ในระยะ 2 - 5 เมตร การเว้นระยะห่างจึงมีความสำคัญ และจัดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวาง โปร่ง ห่างจากชุมชน และมีการจัดระบบต่างๆ ที่ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรงพยาบาล ทำให้ไม่แพร่เชื้อไป โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดูแลเรื่องโครงสร้างทางวิศวกรรม กรมอนามัยดูแลระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคดูแลระบบการควบคุมโรค กรมการแพทย์ดูแลรักษา โดยร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ (UHOSNET) ซึ่งขณะนี้ โรงพยาบาลรามาธิบดี และวชิรพยาบาลได้ส่งทีมมาช่วยที่โรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือ รับการสนับสนุนเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ ให้ประสานกรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต ส่งทีมเอ็มแคท ดูแลด้านจิตใจ รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การตั้งโรงพยาบาลสนามทุกแห่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อ สำหรับสถานที่จัดตั้งนั้นทางจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการ อาจขอใช้พื้นที่ของหน่วยงานรัฐอื่นหรือภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ส่วนการกักตัวผู้ติดเชื้อในโรงงาน (Factory Quarantine) ก็จะเข้าไปช่วยดูแลระบบต่างๆ ให้มีความปลอดภัย ทั้งการป้องกันการติดเชื้อ การส่งอาหารและน้ำ

แท็กที่เกี่ยวข้อง