พาสปอร์ตญี่ปุ่นดีที่สุดในโลก2021

2021-01-07 18:10:32

พาสปอร์ตญี่ปุ่นดีที่สุดในโลก2021

Advertisement

ผลการจัดอันดับพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก หรือพาสปอร์ตที่สามารถใช้เดินทางเข้าถึงประเทศต่างๆ ได้มากที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัทที่ปรึกษา เฮนเลย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ ปรากฏว่า พาสปอร์ตญี่ปุ่นเป็นมิตรต่อการเดินทางระหว่างประเทศมากที่สุด โดยอันดับสุดท้ายคืออัฟกานิสถาน ส่วนไทยติดอันดับ 66 ร่วมของโลก

ดัชนีพาสปอร์ตเฮนเลย์ หรือ เอชพีไอ (The Henley Passport Index : HPI) ประจำปี พ.ศ. 2564 เผยแพร่เมื่อวันพุธ (6 ม.ค.) ระบุว่า พาสปอร์ตญี่ปุ่นสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า หรือขอวีซ่าปลายทาง ได้ 191 ประเทศ อันดับ 2 คือพาสปอร์ตสิงคโปร์ เข้าได้ 190 ประเทศ อันดับ 3 ครองร่วมกัน 2 ประเทศคือ เกาหลีใต้ กับเยอรมนี เข้าได้ 189 ประเทศ อันดับ 4 ครองร่วมกัน 4 ประเทศคือ อิตาลี, ฟินแลนด์, สเปน และลักเซมเบิร์ก เข้าได้ 188 ประเทศ และอันดับ 5 ครองร่วมกัน 2 ประเทศคือ เดนมาร์กและออสเตรีย เข้าได้ 187 ประเทศ

พาสปอร์ตไทยอยู่อันดับ 66 ของโลกในปีนี้ ร่วมกับ โบลิเวีย และซูรินาม เดินทางเข้าได้ 78 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ส่วนอันดับท้ายสุดของดัชนีในปีนี้คือ พาสปอร์ตอัฟกานิสถาน อยู่อันดับ 109 เข้าได้ 26 ประเทศ อันดับ 108 พาสปอร์อิรัก เข้าได้ 28 ประเทศ อันดับ 107 ซีเรีย เข้าได้ 29 ประเทศ อันดับ 106 ปากีสถาน เข้าได้ 32 ประเทศ และอันดับ 105 ครองร่วมกัน 2 ประเทศคือ โซมาเลเซียและเยเมน เข้าได้ 33 ประเทศ.