จีนแจ้งลดระบายแม่น้ำโขง

2021-01-07 18:00:46

จีนแจ้งลดระบายแม่น้ำโขง

Advertisement

รัฐบาลจีนแจ้งไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำโขง ว่าจะลดการปล่อยน้ำผ่าน จากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ ในมณฑลยูนนาน เป็นเวลา 20 วัน ส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหม่ในการแบ่งปันข้อมูล

แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง หรือ เอ็มอาร์ซี (Mekong River Commission : MRC) และรัฐบาลไทย เมื่อวันพุธ (6 ม.ค.) กล่าว ว่า ได้รับแจ้งจากทางการจีน เกี่ยวกับการลดการระบายน้ำ จากเขื่อนจิ่งหง ในมณฑลยูนนาน ทางภาคใต้ตอนกลางของจีน จาก 1,904 ลูกบาศก์เมตร เหลือ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือลดลงประมาณ 47% ระหว่างวันที่ 5 ถึง 24 ม.ค.นี้

แถลงการณ์มีขึ้น 1 วัน หลังจากระบบเฝ้าตรวจสอบใหม่ ที่สหรัฐสนับสนุน รายงานว่า จีนไม่แจ้งให้กลุ่มประเทศตอนล่างของแม่น้ำโขงทราบ เกี่ยวกับการจำกัดปริมาณน้ำไหล ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา
รัฐบาลจีนทำข้อตกลง แบ่งปันข้อมูลน้ำในแม่น้ำโขง กับ เอ็มอาร์ซี ซึ่งมีสมาชิก 4 ประเทศคือ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทย เมื่อเดือน ต.ค.ปีที่แล้ว โดยประชาชนกว่า 60 ล้านคนของเอ็มอาร์ซี ต้องพึ่งพาแม่น้ำโขง ในการทำประมงและเกษตรเลี้ยงชีพ

รัฐบาลปักกิ่งให้เหตุผลประกอบการลดการระบายน้ำในครั้งนี้ ว่า เพื่อซ่อมบำรุงสายส่งโครงข่ายระบบไฟฟ้า และยืนยันว่าการระบายน้ำจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ ทันทีที่ครบกำหนด 20 วัน อย่างไรก็ตาม เอ็มอาร์ซีกล่าวว่า เริ่มสังเกตความเปลี่ยนของระดับน้ำในลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยระดับน้ำลดลงประมาณ 1.2 เมตร และส่งผลต่อการประมงในพื้นที่ เนื่องจากระดับน้ำในช่วงปลายน้ำเริ่มแห้งขอด.