โฆษกรัฐบาลแนะขอใบอนุญาตการเดินทางจากกำนัน-ผญบ.

2021-01-07 17:35:18

โฆษกรัฐบาลแนะขอใบอนุญาตการเดินทางจากกำนัน-ผญบ.

Advertisement

โฆษกรัฐบาลยันไม่มีความผิด หาก ปชช. 5 จังหวัดไม่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “หมอชนะ”  สามารถขอใบอนุญาตการเดินทางจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงสื่อมวลชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกระหว่างพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จะต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตการเดินทางข้ามจังหวัดจากเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง โดยสามารถขอหลักฐานใบอนุญาตการเดินทางได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ตนเอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปทางไปอำเภอหรือศาลากลางจังหวัด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น สำหรับพื้นที่อื่น ๆ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดสามารถพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่มีเหตุจำเป็น รวมทั้งขอความร่วมมือให้มีการ Work From Home ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

คณบดีศิริราชแนะเร่งตั้ง รพ.สนามแยก "คนติดเชื้อ-คนป่วย" ไม่รีบทำระบาดพุ่ง

"อนุทิน" แจงไม่โหลดแอพ "หมอชนะ"ไม่มีความผิด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงกรณีการติดตั้งแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม ดูแล เมื่อมีการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่สะดวกที่จะติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ก็สามารถจดบันทึกหรือชี้แจงแผนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจคัดกรองได้ อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีการปิดบังข้อมูลโดยเจตนาหรือหลีกเลี่ยงในการชี้แจงข้อเท็จจริง ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะถือว่าเป็นความผิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” ทำให้ปัจจุบันการติดตาม Timeline การเดินทางของผู้ป่วยโควิด-19 มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงอยากให้ประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อจะได้รับข้อมูลโดยตรงหากเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง พร้อมยืนยันว่า หากไม่มีการดาวน์โหลดติดตั้งแอพพลิเคชัน ไม่มีความผิด แต่อาจเกิดความยากลำบากในการตรวจสอบประวัติเดินทาง รวมทั้ง ยังจะไม่มีการละเมิดข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีการลบข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย