ทำไมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"

2021-01-07 15:05:22

ทำไมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"

Advertisement

ทำไมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" 

จากกรณี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ระบุว่า นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17)  ยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ปราบปรามลงโทษผู้กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค โดยการยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคนั้น ต้องมีแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อใช้ควบคู่กับการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ต่อไปนี้หากพบว่าใครป่วยเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ในโทรศัพท์มือถือ จะถือว่าละเมิดข้อกฎหมาย แต่ต่อมา นพ.ทวีศิลป์ ชี้แจงว่า ถ้าใครติดขัดเรื่องโหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะฎ ไม่ได้ ก็คงไม่ถึงกับดำเนินคดี ดังนั้นไม่ต้องกังวล แต่อยากให้ทุกคนโหลดกัน เพราะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่

จากข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. อธิบายเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"ดังนี้

"หมอชนะ" คือ

หมอชนะเป็นแอพพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ใช้งานอย่างไร

แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" จะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ โดยแอพฯจะทำการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรค ผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน ทั้งนี้ แอพพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" มีการเก็บข้อมูลบุคคลหรือไม่ 

แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นเกี่ยวข้องและพอเพียงต่อขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังโทรศัพท์มือถือและบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งาน เพื่อที่จะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนและคำแนะนำในการปฏิบัติตนไปยังแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19

แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" เป็นของหน่วยงานใด 

แอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" เป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่าง “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” โดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษา เครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจจำนวนมาก


แท็กที่เกี่ยวข้อง