"เทพไท"แนะเราไม่ทิ้งกันเฟส 2 แจกเงินเยียวยารายครัวเรือน

2021-01-07 10:52:54

"เทพไท"แนะเราไม่ทิ้งกันเฟส 2 แจกเงินเยียวยารายครัวเรือน

Advertisement

"เทพไท"แนะเราไม่ทิ้งกันเฟส 2 แจกเงินเยียวยารายครัวเรือน ทั่วถึงกว่าลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น 

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึง การแถลงข่าวของนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงผลการประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19ป  ในช่วง 2 เดือน ประมาณ 40 ล้านคน ว่า ถ้ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในรอบ2นี้จริง ก็อยากจะเสนอให้มีการทบทวนวิธีการเยียวยาใหม่ เพราะที่ผ่านมามีผู้ไม่ได้รับการเยียวยา และรายชื่อตกหล่นเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีบางกลุ่มที่ไม่ได้รับการเยียวยา เช่น กลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ปกครองของนักเรียน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปในบางกลุ่ม บางสาขาอาชีพด้วย ส่วนการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลังที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น ที่จัดทำขึ้น และทำให้เสียเวลาในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ มีการพิสูจน์สิทธิ์ มีการทบทวนสิทธิ์ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินเยียวยา จนก่อให้เกิดการประท้วงอย่างวุ่นวาย เพราะฉะนั้นถ้าหากรัฐบาลจะรื้อฟื้นโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2 ขึ้นมา จึงอยากจะเสนอวิธีการเยียวยาใหม่ โดยจ่ายให้กับประชาชนเป็นรายครัวเรือน ซึ่งมีจำนวน 21 ล้านครัวเรือน โดยยึดเอาหลักฐานทะเบียนบ้าน จากสำนักทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถ้าหากมีการจ่ายเยียวยาตามทะเบียนบ้าน เป็นรายบ้านเลขที่ ก็จะครอบคลุมทุกครัวเรือน และทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอย่างทั่วถึง

เปิดไทม์ไลน์ตาวัย 88 ปีดับจากโควิดรายล่าสุด

ปลัด กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานรวมคนจำนวนมาก

ส่วนกรณีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ  ได้สั่งเตรียมการเยียวยาให้กับเกษตรกรจำนวน7ล้านครัวเรือนนั้น  นายเทพไท กล่าวว่า ก็สามารถทำได้ในทันที เพราะมีข้อมูลดาต้าที่เคยขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)และ ธ.ก.ส.ไว้แล้ว แต่ปัญหาใหญ่ก็คือ รัฐบาลจะนำเงินงบประมาณส่วนไหนมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ2อีก จะใช้การปรับเปลี่ยน พ.ร.ก.เงินกู้เดิม หรือจะต้องกู้เพิ่มเติมอีก ซึ่งจะต้องดูเพดานการกู้ของรัฐบาล ว่าจะชนเพดานแล้วหรือไม่ เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหาวิธีการ หรือใช้ความรู้ความสามารถ ในการบริหารการเงินการคลังของประเทศอย่างรอบคอบที่สุด