กฟน.ขยายเวลายกเว้นเก็บ"ค่าไฟฟ้าต่ำสุด"เพิ่ม 3 เดือน

2021-01-06 16:35:54

กฟน.ขยายเวลายกเว้นเก็บ"ค่าไฟฟ้าต่ำสุด"เพิ่ม 3 เดือน

Advertisement

กฟน. ขยายเวลายกเว้นเก็บ "ค่าไฟฟ้าต่ำสุด" ประเภท 3-7 อีก 3 เดือน ช่วย ปปช.สู้โควิด


เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564 มีรายงานว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด หรือ Minimum Charge ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตรตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.2563 และได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดจากกำหนดเดิมออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น MEA จึงแจ้งขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.2564 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 62/2563 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าว จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง
แท็กที่เกี่ยวข้อง