ปตท. ร่วมพัฒนาพื้นที่เมืองนวัตกรรม EECi สู่ไทยแลนด์ 4.0

2021-01-06 15:00:25

ปตท. ร่วมพัฒนาพื้นที่เมืองนวัตกรรม EECi สู่ไทยแลนด์ 4.0

Advertisement

ปตท. ร่วมพัฒนาพื้นที่เมืองนวัตกรรม EECi สู่ไทยแลนด์ 4.0

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และสมบูรณ์ รองรับการทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ติดตามได้จากรายงาน

ออกอากาศ ในรายการ ข่าวค่ำ เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563