"พัทยา ฟู้ด"สั่งคุมเข้มสกัด หวั่น พนง.ติด"โควิด"เพิ่ม

2021-01-06 12:55:27

"พัทยา ฟู้ด"สั่งคุมเข้มสกัด หวั่น พนง.ติด"โควิด"เพิ่ม

Advertisement

"บริษัทพัทยา ฟู้ด" สั่งป้องกันสูงสุดหลังพบ พนง.ติด "โควิด" ยันผลิตอาหารปลอดภัยไร้เชื้อไวรัส


เมื่อวันที่ 6 ม.ค. จากกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใน บริษัทพัทยา ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลและอาหารกระป๋อง ตรานอติลุส และนอติลุส ไลท์ ล่าสุด บริษัทพัทยา ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ออกประกาศชี้แจง ว่า ความปลอดภัยสูงสุดของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นมาโดยตลอด บรืษัทผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท และผ่านกระบวนการที่ทำให้ปลอดเชื้อด้วยอุณหภูมิมากกว่า 110 องศาเซลเซียส และภายใต้ความดันมากกว่า 9 psi ซึ่งสามารถทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แน่นอน ประกอบกับเชื้อไวรัสไม่อาจทนทานต่อความร้อนได้ และถูกทำลายด้วยวิธีประกอบอาหารที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส จึงสามารถสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จ.สมุทรสาคร ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โรงงานของบริษัทของพัทยาฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และด้วยตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตพนักงานและห่วงใยถึงสุขภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

  • จัดโปรสู้โควิด “กินเตี๋ยวแจกแมส”

  • บริษัทได้ร่วมมือกับทางภาครัฐในการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีพนักงานติดเชื้อจำนวนหนึ่ง บริษัท ได้ดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยทันที รวมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนเข้มข้นสูงสุด ดังนี้

    1.ส่งพนักงานที่มีความเสี่ยงทุกคนในการสัมผัสผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVD-19 ทันที และให้พนักงานกักตัวเพื่อดูอาการเป็นวลา 14 วัน หากพบการยืนยันว่าพนักงานติดเชื้อจะดำเนินการตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

    2.โรงงานสั่งหยุดกิจกรรมการผลิตในพื้นทีที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทันที ในพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค

    3.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID- 19) ให้กับพนักงานทุกส่วนงาน (100%) ของโรงงานมหาชัย โดยได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ จ.สมุทรสาคร อย่างใกล้ชิดเพื่อรับรายงานผลการตรวจยืนยันหากพบผู้ติดเชื้อ รวมถึงขอคำแนะนำและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานบางส่วนรายงานตัวเพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งหากมีข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย


    แท็กที่เกี่ยวข้อง