"วิษณุ"แนะฝ่ายค้านยื่นซักฟอกก่อนปิดสมัยประชุม

2021-01-06 11:44:44

"วิษณุ"แนะฝ่ายค้านยื่นซักฟอกก่อนปิดสมัยประชุม

Advertisement

"วิษณุ"แนะฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกภายใน 28 ก.พ.ก่อนปิดสมัยประชุม ไม่แน่ใจอภิปรายในช่วงเปิดสมัยวิสามัญได้หรือไม่

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ตอบข้อซักถามกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ไม่สามารถอภิปรายได้ทันในสมัยประชุมสภานี้ จะสามารถขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ได้หรือไม่ ว่า ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อย่างไรก็ตามขอให้ยื่นให้ทันภายในสมัยประชุมสภาฯนี้หรือวันที่ 28 ก.พ.2564  ตามกฎหมายไม่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาฯ วิสามัญได้ แต่ถ้ายื่นในสมัยประชุมสามัญ แล้วอภิปรายไม่ทันภายในสมัยประชุมสภาฯ การจะไปเปิดอภิปรายในช่วงสมัยวิสามัญได้หรือไม่นั้น ยังเป็นข้อกฎหมายอยู่ เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 บัญญัติว่า ปีหนึ่งให้ยื่นญัตติอภิปรายได้ 1 ครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นข้อกฎหมายว่า เขาได้มีการยื่นไว้แล้ว แต่ปัญหาคือการยื่นกับการอภิปรายมันคนละส่วนกัน แต่ไม่เป็นไรหรอก ขอให้ยื่นให้เสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุม  เมื่อถามว่า มีการเลื่อนประชุมสภาฯ ไปอีก 2 สัปดาห์ จะส่งผลกระทบต่อการออกกฎหมายของรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ที่เป็นห่วงตอนนี้คือเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำประชามติ ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ร่างพ.ร.บ. ยาเสพติด ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้ง ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะตามกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ ต้องให้เสร็จและประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 12 ก.พ.ส่วนร่างรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ.ประชามติ อาจจะช้าได้ เพราะไม่ได้จะถูกบังคับว่าจะต้องทำภายในเท่านั้นเท่านี้ แต่ขอให้เสร็จเร็วเท่านั้น ขณะที่ พ.ร.บ.กสทช. อยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาจะเสร็จแล้ว แต่ยังประชุมกันไม่ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง