"วัชระ"วอน "บิ๊กป๊อก" เร่งจ่ายค่าเสี่ยงภัยข้าราชการ กทม.สู้โควิด

2021-01-05 18:55:41

"วัชระ"วอน "บิ๊กป๊อก" เร่งจ่ายค่าเสี่ยงภัยข้าราชการ กทม.สู้โควิด

Advertisement

"วัชระ"วอน "บิ๊กป๊อก" เร่งจ่ายเงินโบนัส ค่าเสี่ยงภัยให้ข้าราชการ กทม.สร้างขวัญกำลังใจสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย รมต.ประจำนายกรัฐมนตรีถึง พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา  รมว.มหาดไทย ขอให้เร่งจ่ายค่าโบนัสให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และพิจารณาเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มเติมให้กับคนงานที่มีความเสี่ยงภัยใกล้ชิดกับโควิด-19 เช่น พนักงานกวาดถนน เก็บขยะ รักษาความสะอาดในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานครได้ขอจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือจำนวน 1,050 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในส่วนของงบกลางสำหรับจ่ายเงินโบนัสให้กับข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจุบันมีประมาณ 90,000 คน  แบ่งเป็นข้าราชการ 30,000 คน ข้าราชการครู 10,000 คน และลูกจ้างอีก 50,000 คน โดยจะเสนออัตราการจัดสรรให้ในอัตรา 0.5 เท่าของเงินเดือน ซึ่งหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 77 หน่วยงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก คะแนน 4.473-4.908 คะแนน จะได้รับอัตราการจัดสรรเงินรางวัลระดับหน่วยงาน 0.5 เท่าของเงินเดือน เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ภายในเดือนธ.ค. 2563 กรุงเทพมหานครจะจัดสรรเงินโบนัสให้ทันที เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป แต่บัดนี้ล่วงเข้าเดือนมกราคม พ.ศ.2564 แล้ว สถานการณ์ โควิด – 19 กำลังระบาดอย่างหนักในกรุงเทพมหานคร บุคลากรของกทม.มีความเสี่ยงมาก เพราะต้องอยู่ใกล้ชิดพื้นที่โรคระบาด จึงต้องขอให้พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการเร่งรัดกรุงเทพมหานคร ให้จ่ายโบนัสกับข้าราชการและลูกจ้างประมาณ 90,000 คน โดยด่วนที่สุด และควรพิจารณาเพิ่มค่าเสี่ยงภัยโควิด-19 เพิ่มเติมให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานเผชิญหน้ากับมหาภัยพิบัตินี้ต่อไป