"อภัยภูเบศร"ชูสุดยอด"5 สมุนไพรไทย"ช่วยต้านโควิด

2021-01-05 15:45:58

"อภัยภูเบศร"ชูสุดยอด"5 สมุนไพรไทย"ช่วยต้านโควิด

Advertisement

รพ.อภัยภูเบศร ชูสุดยอด "5 สมุนไพร" ฆ่า "โควิด-19" ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส


เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งขณะที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน คนส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรกันอีกครั้ง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย เพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรืออุบัติซ้ำที่ไม่มีใครคาดเดาได้ จึงขอนำเสนอ 5 สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านไวรัส โดยจะต่อยอดไปสู่การพัฒนายาที่ทำจากสมุนไพรในอนาคต ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ขิง มะขามป้อม และจันทน์ลีลา


ตัวแรก คือ ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้ง จีน สวีเดน สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาวิจัยฟ้าทะลายโจร อย่างกว้างขวาง รวมถึงการนำมาใช้ในระบบสุขภาพด้วย โดยการรระบาดโควิด-19 รอบแรก ส่วนสมุนไพรที่มีการวิจัยพบว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัส และลดการแบ่งตัวไป็ ประกอบด้วย


1.ฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์ฆ่าไวรัสและยับยั้งการแบ่งตัว จนนำไปสู่การวิจัยในผู้ป่วยที่มีอาการน้อยจำนวน 6 ราย ซึ่งพบว่าช่วยลดความรุนแรงของอาการได้ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะที่ 2 ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจร รักษาโควิดเอง เพราะผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลเนื่องจากเป็นโรคใหม่ที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามทุกบ้านควรมี ฟ้าทะลายโจร ติดบ้านเอาไว้ เพื่อบรรเทาอาการหวัดที่มักเกิดขึ้นในช่วงนี้ เพราะสามารถช่วยได้ทั้งป้องกันไวรัสเข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัว และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน รวมทั้งลดอกการอักเสบได้

2.ขมิ้นชัน จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า ช่วยลดการอักเสบของปอดที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญของขมิ้นชัน และ demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ที่จะเข้าสู่เซลล์ปอด และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้


3.ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยการใช้พื้นบ้านนำมากินแก้หวัด จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ Zingerol และ Gingerol สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้

4.มะขามป้อม จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สาร Phyllaemblicin G7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยสามารถยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของเชื้อซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัส

5.ยาจันทน์ลีลา เป็นตำรับยาแก้ไข้ โดยเฉพาะไข้ที่เกิดในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลง การใช้ตำรับนี้สามารถครอบคลุมการรักษาไข้ได้ เพราะประกอบด้วยตัวยาสมุนไพรหลายชนิดในตำรับ มีตัวยาตรง ช่วยแก้ไข้ ลดความร้อนในร่างกาย และตัวยาช่วย เพื่อลดอาการข้างเคียงของไข้ เช่น ไอ เสมหะ หืดหอบ ในตำรับยังมี “โกฐจุฬาลัมภา” ที่ล่าสุดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศจีนได้ใช้เป็นยารมฆ่าเชื้อ และมีการศึกษาการจับกันของเชื้อในคอมพิวเตอร์พบว่า สาร Artemisinin มีคุณสมบัติต้านไวรัสได้ การวิจัยในปัจจุบันพบว่า ยาจันทน์ลีลา สามารใช้ลดไข้ได้ดี เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล รวมทั้งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดปวด สำหรับผู้สนใจ สามารถปรึกษาคลินิกออนไลน์ได้ที่ @abhthaimed หรือซื้อออนไลน์ที่ www.abhaishop.com และตามร้านขายยาทั่วไป