ติดเชื้อโควิด-19 ลาม 56 จังหวัด

2021-01-05 15:30:48

ติดเชื้อโควิด-19 ลาม 56 จังหวัด

Advertisement

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่แล้ว 56 จังหวัด 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 15 ธ.ค. 63 - 5 ม.ค. 64  จำนวน 56 จังหวัดดังนี้