สธ.คาดไทยได้วัคซีนโควิดลอตแรก ก.พ.

2021-01-05 15:15:00

สธ.คาดไทยได้วัคซีนโควิดลอตแรก ก.พ.

Advertisement

ปลัด สธ. คาดไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ลอตแรก 2 ล้านโด๊สเดือน ก.พ. - เม.ย. แจง 2 แสนโด๊สแรกฉีดให้กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหา ซื้อและเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งเพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมายครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ผลการเจรจาภายในเดือน ก พ. – เม.ย. ไทยจะได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน จำนวน 2 ล้านโด๊ส ถ้าเป็นไปตามแผนภายในเดือน ก.พ.จะได้รับวัคซีน 2 แสนโด๊สแรก ฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง และในเดือนอมี.ค.จะได้รับอีก 8 แสนโด๊ส เดือน เม.ย.อีก 1 ล้านโด๊ส โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย


นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า การทำสัญญาจองซื้อวัคซีนล่วงหน้ากับบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 26 ล้านโด๊สนั้น จากเดิมจะได้รับวัคซีนในไตรมาสที่ 2 แต่จากการเจรจาจะได้วัคซีนมาเร็วกว่ากำหนด ทยอยส่งตามแผนการฉีดวัคซีน โดยมีองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดส่งและกระจายวัคซีนไปยังสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศนอกจากนี้ ยังมีการจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่น ๆ จาก COVAX Facility อยู่ระหว่างพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อให้ได้วัคซีนครอบคลุมประชาชนไทยร้อยละ 50 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง