บินด่วนไปอเมริกา "เดย์ ไทยเทเนี่ยม" เศร้าสูญเสียคุณแม่

2021-01-05 14:05:17

บินด่วนไปอเมริกา "เดย์ ไทยเทเนี่ยม" เศร้าสูญเสียคุณแม่

Advertisement

เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าในช่วงต้นปีสำหรับนักร้องฮิปฮอปหนุ่ม"เดย์ ไทยเทเนี่ยม" ที่ได้สูญเสียคุณแม่ไปเมื่อวันก่อนด้วยโรคประจำตัวหลังรักษาตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางคนใกล้ชิดหนุ่มเดย์เผยว่านักร้องหนุ่มได้เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ที่อเมริกาเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังทราบว่าอาการคุณแม่ไม่ค่อยสู้ดีและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ระหว่างเดินทางคุณแม่ได้จากไปเสียก่อน ล่าสุดหนุ่มเดย์ได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่ครั้งเมื่อยังแข็งแรงพร้อมแคปชั่นโดยมีข้อความตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ว่า

"03/01/2021

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วของพระเยซู

อ่าน: ยอห์น 11:14-27 อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: ปฐมกาล 7–9; มัทธิว 3
มารธาทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย” [ ยอห์น 11:21 ]

เมื่อไม่นานมานี้รถของผมเสีย อู่ซ่อมรถอยู่ใกล้ๆราวหนึ่งกิโลเมตรกว่าจากบ้าน ผมจึงตัดสินใจเดินกลับบ้าน แต่ขณะเดินไปเรื่อยๆบนทางที่คับคั่งไปด้วยผู้คน ผมสังเกตเห็นว่าทุกคนขับรถเร็วมากไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ว่ารถวิ่งเร็วกว่าคนเดินเท้า ขณะที่เดินกลับบ้านผมตระหนักว่า พวกเราเคยชินกับการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วตลอดเวลา และผมก็ตระหนักอีกว่า บ่อยครั้งผมคาดหวังให้พระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วย ผมต้องการให้แผนการของพระองค์ตรงกับตารางเวลาที่รวดเร็วของผม

เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในโลก ย่างก้าวที่ดูเหมือนเชื่องช้าของพระองค์บางครั้งก็ทำให้เพื่อนๆของพระองค์ผิดหวัง ในยอห์นบทที่ 11 มารีย์และมารธาส่งข่าวถึงพระเยซูว่าลาซารัสน้องชายกำลังป่วย พวกเธอรู้ว่าพระองค์ทรงช่วยได้ (ข้อ 1-3) แต่พระองค์ทรงมาถึงสี่วันหลังจากนั้น (ข้อ 17) หลังจากลาซารัสเสียชีวิตแล้ว มารธาทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย” (ข้อ 21) ความหมายคือพระองค์มาไม่เร็วพอ แต่พระองค์ทรงมีแผนการที่ใหญ่กว่านั้น คือการชุบชีวิตลาซารัสขึ้นจากความตาย (ข้อ 38-44)

คุณเข้าใจความสิ้นหวังของมารธาไหม ผมเข้าใจ บางครั้งผมอยากให้พระเยซูตอบคำอธิษฐานเร็วๆ บางครั้งดูเหมือนว่าพระองค์มาสาย แต่ตารางเวลาของพระองค์ต่างจากเรา พระองค์ทรงบรรลุเป้าหมายการทรงไถ่ตามตารางเวลาของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา และผลลัพธ์สูงสุดได้สำแดงถึงพระสิริและความประเสริฐของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแผนการของเราเมื่อใดที่คุณเคยผิดหวังว่าพระเยซูดูเหมือนไม่ตอบคำอธิษฐาน แล้วจึงได้พบว่าพระองค์ทรงทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

เรื่องนั้นส่งผลต่อความเข้าใจของคุณในเรื่องพระเจ้าและสิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์อย่างไร

พระบิดา บางครั้งข้าพระองค์ใจร้อนเหลือเกิน โปรดช่วยข้าพระองค์ให้วางใจในเวลา ที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ให้ยึดมั่นในความดีงามของพระองค์ด้วยความเชื่อ

โดย Adam Holz"