เปิดแล้ว! ตลาดปลาฯ แม่กลอง งดรับผู้ค้า-ผู้รับซื้อจากพื้นที่เสี่ยง

2021-01-05 11:50:21

เปิดแล้ว!  ตลาดปลาฯ แม่กลอง  งดรับผู้ค้า-ผู้รับซื้อจากพื้นที่เสี่ยง

Advertisement

เปิดตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัสโควิด จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง รับเฉพาะลูกค้าที่เข้ามาขายประจำเท่านั้น

วันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลใหญ่อันดับ 2 ในประเทศไทย กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดแพปลาตั้งแต่เวลาตี 3 ถึง ตี 5 ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขายปลากันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้าใช้บริการในตลาดปลา ประกอบด้วย ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องลงทะเบียนก่อนเข้ามาทำธุรกรรมเป็นประจำทุกวัน ต้องล้างมือ ล้างเท้า ตามจุดบริการที่ตลาดปลาจัดเตรียมไว้, กรณีพบเห็นผู้ใดเลื่อนหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง จะเชิญออกนอกตลาดปลาทันที, กำหนดให้แพปลาทุกแพ จัดทำทะเบียนคุมแรงงาน พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกวัน ห้ามแรงงานมาจากจังหวัดสมุทรสาคร,กำหนดให้แพปลาทุกแพ จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง,รวมทั้งตลาดปลาจะรับขายสินค้าสัตว์น้ำเฉพาะรถปลาของสมาชิก และลูกค้าที่เข้ามาขายเป็นประจำเท่านั้น ไม่รับผู้ค้าผู้รับซื้อจากพื้นที่เสี่ยง

นอกจากนี้ยังมีมาตราการเพิ่มเติม ผู้ที่จะเข้ามาซื้อสินค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาฯ 1.ห้ามนำแรงงานต่างด้าวมาจากพื้นที่สีแดงจังหวัดอื่นๆเข้ามายังตลาดปลาสหกรณ์ ประมง แม่กลอง 2. บุคคลที่มาจากพื้นที่อื่นๆขอให้มาเฉพาะเท่าที่จำเป็นในเรื่องการซื้อ ขายสินค้าสัตว์น้ำ 3. ผู้ที่มาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆขอให้มีการผ่านการตรวจหาเชื้อโควิท-19 มาแล้ว โดยมีใบรับรองผ่านการตรวจเชื้อมาแล้วให้นำติดตัวมาด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ผ่านเข้าไปในตลาด
นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ผู้บริหาร “ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง” หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตลาดปลาแม่กลอง” กล่าวว่า ในวันแรกมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายสัตว์ทะเลกันอย่างคึกคัก โดยสหกรณ์ประมงแม่กลองได้กำหนดมาตราการควบคุมดูแลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังลดจำนวนรถห้องเย็นที่บรรทุกสัตว์ทะเลลงไปมาก จากเดิม 170 คันเหลือเพียง 61 คันเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างไม่ให้หนาแน่นมากเกินไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดปลาแห่งนี้


แท็กที่เกี่ยวข้อง