ประจวบคีรีขันธ์แถลงไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก

2021-01-04 22:10:08

ประจวบคีรีขันธ์แถลงไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก

Advertisement

ประจวบคีรีขันธ์แถลงไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก ป้าวัย 61 ปีกลับจากเลี้ยงหลานที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 4 ม.ค. ที่ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แถลงข่าวกรณีพบผู้ติดเชื้อรายแรกจากการระบาดในระยะที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 61 ปี ภูมิลำเนาเดิมชาว อ.หัวหิน แต่ไปเลี้ยงหลานที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.หัวหิน ไม่มีอาการแทรกซ้อน ภายหลังเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ อ.หัวหิน ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยพบว่าติดเชื้อโควิด-19 มาจากผู้ป่วยเพศชายที่ อ.บางใหญ่ ก่อนเดินทางไป อ.หัวหิน


นพ.สุริยะ กล่าวว่าการให้ข้อมูลไทม์ไลน์ของผู้ป่วยเป็นขั้นตอนการสอบสวนโรค เพื่อใช้วางแผนการทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยกฎหมายยังไม่ได้กำหนดโทษเอาผิดหากมีการแจ้งข้อมูลเท็จ ยอมรับว่าช่วงแรกผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และหลังผลตรวจยืนยันว่าหญิงวัย 61 ปี มีการติดเชื้อ และพบว่าเดินทางไปห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ร้านข้าวต้ม ไปเต้นรำที่นาวีภิรมย์ จากนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิด 10 รายทันที แต่ผลการตรวจไม่พบว่ามีการติดเชื้อ ผู้ป่วยรายนี้เข้ามาในพื้นที่ อ.หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2563 เริ่มมีอาการป่วย ไอ มีน้ำมูกเล็กน้อย เข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ. หัวหิน เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2564 พบติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 3 ม.ค. 2564 สำหรับไทม์ไลน์สถานที่ที่หญิงผู้ป่วยเดินทางในพื้นที่ อ.หัวหิน ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2563 ล่าสุดได้ควบคุมโรคตามมาตรการที่กำหนด ส่วนประชาชนทั่วไปที่รับทราบไทม์ไลน์ของผู้ป่วย หากกังวลว่าอาจจะเป็นในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด สามารถไปขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่ รพ.หัวหิน 


นพ.สุริยะ กล่าวว่า การเดินทางของประชาชนชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อไปยังจังหวัดอื่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดนั้นๆ ขณะนี้ทราบว่าบางจังหวัดได้กำหนดมาตรการให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะต้องถูกกักตัวดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนประชาชนจากจังหวัดอื่นที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ จ.ประจวบฯ ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้แต่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ เป็นเพียงการเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งข้อมูลไปยังจังหวัดปลายทางให้รับทราบ แต่หากเป็นการเข้ามาพักตามโรงแรมสถานที่พักใน จ.ประจวบฯ จะต้องผ่านมาตรการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังติดตามอาการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ได้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สังเกตคัดกรองคนจากนอกพื้นที่ที่เข้ามาในชุมขน ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจคัดกรองและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 


ด้าน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กำหนดมาตรการรองรับให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยจะมีการพิจารณาปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดเพิ่มเติม ส่วนคำสั่งจังหวัดเดิมที่ให้ปิดสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ถึงวันที่ 6 ม.ค. 2564 ปัจจุบัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็อาจจะต้องพิจารณาทบทวนอีกครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ยืนยันว่ายังไม่มีคำสั่งปิดร้านค้าร้านอาหารแต่ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และไม่ห้ามการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจะให้ซื้อกลับไปที่บ้านเท่านั้น ห้ามนั่งดื่มในร้านอาหาร รวมทั้งจะยังไม่มีคำสั่งให้ปิดโรงแรมแต่เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถือปฏิบัติในการป้องกันตนเอง และจะมีการออกประกาศคำสั่งจังหวัดอย่างเป็นทางการต่อไป 


ขณะที่ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองหัวหิน ทำการฉีดพ่นละอองสารเคมีฆ่าเชื้อโรค โดยรอบบริเวณตลาดฉัตร์ไชย เขตเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการสวมหน้ากากอนามัย 100% แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และตรวจสอบการวางจุดคัดกรองในการเข้าใช้บริการซื้อสินค้าภายในตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
นายนพพร กล่าวว่า สืบเนื่องจากตลาดฉัตร์ไชย เป็นพื้นที่ที่ผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีประวัติเดินทางมาซื้อของภายในตลาด จึงได้นำเจ้าหน้าเร่งทำความสะอาด นอกจากมาตรกฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคในวันนี้แล้ว เทศบาลฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากบรรดาผู้ประกอบการในตลาดฯ และผู้มาใช้บริการร่วมกันสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และจะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ มาตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าตลาด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมี ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่อื่นที่ผู้ป่วยได้เดินทางไปอีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง