กทม.ขู่สถานประกอบการฝ่าฝืนกฎสั่งปิด 14 วัน

2021-01-04 18:10:58

กทม.ขู่สถานประกอบการฝ่าฝืนกฎสั่งปิด 14 วัน

Advertisement

กทม.ย้ำทุกเขตเข้มงวดตรวจสถานประกอบการฝ่าฝืนสั่งปิด 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 2/2564  โดยที่ประชุมได้หารือถึงการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อเช้าวันเดียวกันนี้ โดยที่ประชุมได้กำชับให้สำนักงานเขตติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดและให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด 100 เปอร์เซ็นต์ เช่น มาตรการเกี่ยวกับร้านจำหน่ายอาหาร อาทิ กำหนดเวลาให้ซื้อและนำกลับไปทานนอกร้าน ห้ามรับประทานสุราในร้าน การระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น หากพบร้านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการเขต ในฐานะเจ้าพนักงานโรคติดต่อสั่งปิดบริการเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดตั้งด่านคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสิ้น 14 จุด เพื่อควบคุมและตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ดี เพื่อความสะดวกของประชาชน จึงเห็นควรลดด่านดังกล่าว คงเหลือ รวมทั้งสิ้น 8 จุด และขอให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดการตรวจยานพาหนะอย่างเต็มกำลัง โดยใช้ระบบ BKKCOVID-19 แทนการบันทำด้วยมือ ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุดด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง