นายอำเภอเกาะสมุยประกาศย้ำ ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทุกประเภท

2021-01-04 17:35:18

นายอำเภอเกาะสมุยประกาศย้ำ ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทุกประเภท

Advertisement

นายอำเภอเกาะสมุยประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ใช้มาตรการเข้มคัดกรอง พร้อมสั่งห้ามการรวมกลุ่มเล่นพนันทุกประเภท สถานบันเทิง ร้านอาหาร ต้องขออนุญาต พร้อมทำแผนคัดกรองป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 ภายในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย เพื่อร่วมหาแนวทางและมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ทั้งนี้สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 7469/2563 ฉบับที่ 29 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในคำสั่งดังกล่าวงดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค และไพ่ผ่องไทย ให้งดการเล่นการพนันดังกล่าว รวมถึงการรวมกลุ่มกันจำนวนมากๆทุกชนิด และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติได้แก่ สัญชาติเมียนมา สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติลาว เข้าและออก จ.สุราษฎร์ธานีทุกกรณี

โดยนายอำเภอเกาะสมุยได้ขอให้สถานประกอบการต่างๆ ที่จะจัดกิจกรรมจะต้องทำแผนในการคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนก่อนเข้างาน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง หากพบว่าสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุยจะดำเนินการสั่งปิดสถานประกอบการทันที ในส่วนของงานแสดงสินค้า การแสดงคอนเสิร์ตจะต้องแจ้งต่ออำเภอเกาะสมุยก่อนเพื่อพิจารณาให้จัดงานหรือไม่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามประกาศของศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จะต้องไปรายงานตัวต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. หรือผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการคัดกรองด้วยการทำ “สวอป” ซึ่งจะได้ผลการตรวจที่ละเอียดและมีความแน่นอน
นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการกำหนดกรอบในการดำเนินการขออนุญาตให้บริการของสถานบันเทิง โดยจะต้องมีการจัดทำแผนผังการเข้าออกและการคัดกรองเพื่อให้อยู่ภายใต้ระบบคัดกรอง ซึ่งพื้นที่จะได้รับอนุญาตมาตรการทั้งหมดนี้จะเป็นกรอบในการขออนุญาตในการจัดกิจกรรมต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง