"ทรู"รับ พนง.ติด"โควิด"สั่งด่วนเร่งทำความสะอาด

2021-01-04 17:15:24

"ทรู"รับ พนง.ติด"โควิด"สั่งด่วนเร่งทำความสะอาด

Advertisement

"กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น" รับ พนง.ติด "โควิด" สั่งด่วนเร่งฆ่าเชื้ออาคารทรู ทาวเวอร์ 1 


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. มีรายงานว่า กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ออกเอกสารยืนยันพบพนักงานบริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูล ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานรายดังกล่าวเข้ามาที่ทำงานเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 เป็นวันสุดท้าย จากนั้นเริ่มมีอาการไข้ขึ้นสูงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. จึงเฝ้าสังเกตอาการและเข้ารับการตรวจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีที่ได้ทราบข่าว ทั้งนี้พนักงานคนดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้กี่ยวข้องทุกท่าน จึงแจ้งให้ผู้ที่ไปปฏิบัติงานที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ทุกคนเฝ้าระวังสังเกตอาการที่เป็นเวลา 14 วัน โดยมีการติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด อีกทั้งบริษัทฯ ยังแจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อเพื่อให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดทันที เพื่อทำความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยบาลและตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล ก่อนเปิดให้ใช้งานได้อีกครั้งในวันนี้


กลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ระบุอีกว่า ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องควมปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน และเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน (D-M-H-T-T) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด อีกทั้งขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายให้พนักงานทั่วประเทศ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการเดินทาง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาใช้ เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และพร้อมที่จะผนึกกำลัง ร่วมสร้างกำลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน