กกต.ผวา"โควิด-19"ลุกลามสั่ง พนง.เวิร์กฟอร์มโฮม

2021-01-04 16:40:49

กกต.ผวา"โควิด-19"ลุกลามสั่ง พนง.เวิร์กฟอร์มโฮม

Advertisement

กกต.ผวา "โควิด" ลุกลามสั่งแบ่งพนักงาน "เวิร์กฟอร์มโฮม" ห้ามฝืนคำสั่ง ศบค.โดยเด็ดขาด


วันที่ 4 ม.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในองค์กร ว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และพนักงานของ กกต. โดยจะให้ทำงานในเวลา 09.00-15.00 น. และให้แต่ละสำนักจัดพนักงานไปปฏิบัติงานตามความจำเป็น โดยให้พนักงานอีกส่วนปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย หรือ work from home แต่จะไม่ให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนานหลายวัน โดยระให้เริ่มปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงงวันที่ 31 ม.ค. สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย จะต้องรายงานตัวผ่านแอพพลิเคชันของ กกต. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาจะต้องติดตามดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยต้องเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเท่านั้น โดยให้พิจารณาการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด หรือการไปในสถานที่ที่มีความแออัด รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของ ศบค.อย่างเคร่งครัด หากพบว่าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน จะต้องรับโทษทางวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง