"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานของขวัญแก่นายกรัฐมนตรี

2021-01-04 16:35:54

"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานของขวัญแก่นายกรัฐมนตรี

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์เชิญของขวัญพระราชทานเพื่อมอบแก่นายกรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์เชิญของขวัญพระราชทาน เพื่อมอบแก่ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง