“เกาะล้าน” ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ 16 วัน เร่งเคลียร์นักท่องเที่ยวออกจากเกาะ (คลิป)

2021-01-04 16:25:30

“เกาะล้าน” ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ 16 วัน เร่งเคลียร์นักท่องเที่ยวออกจากเกาะ  (คลิป)

Advertisement

นักท่องเที่ยว 100 กว่าชีวิตขนสัมภาระเดินทางกลับฝั่ง หลังเกาะล้านออกมาตรการเข้มล็อกดาวน์พื้นที่ 16 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังจากเมื่อวันที่ 3 ม.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จุดขายตั๋วสปีดโบ๊ท ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา-เกาะล้าน ระหว่างวันที่ 18-31 ธ.ค.63 ให้ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสังเกตอาการ ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน คณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน ออกมาตรการการล็อคดาวน์พื้นที่เกาะล้าน ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 ม.ค.64 รวม 16 วัน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เกาะล้าน จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวบ้านเกาะล้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทางสังคมและทางกฎหมายที่บัญญัติไว้ และให้ที่พักรีสอร์ทต่างๆ ขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 ม.ค.64 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย และให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังจากเดินทางกลับไปแล้วถ้ามีอาการหรือพบว่ามีการติดเชื้อโควิด กรุณาแจ้งกลับมาที่เกาะล้านด่วน

ล่าสุดวันนี้ 4 ม.ค.64 ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย หลังจากที่พื้นที่เกาะล้านได้มีประกาศปิดเกาะตั้งแต่ 5-20 ม.ค.64 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ในพื้นที่เกาะล้านและให้เป็นไปตามมาตรการคณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน พบที่ท่าเทียบเรือโดยสารข้ามฝากพัทยา-เกาะล้าน มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อน ท่องเที่ยวยังเกาะล้าน 100 กว่าชีวิตต่างขนสัมภาระ เดินทางกลับขึ้นฝั่งด้วยเรือโดยสารข้ามฝากพัทยา-เกาะล้าน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการในการเคลียร์นักท่องเที่ยวออกจากเกาะล้าน
ทั้งนี้ที่ศาลาท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยา ได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ แก่ประชาชน พร้อมแจ้งข่าวให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะล้านถึงการประกาศปิดเกาะเนื่องจากนักท่องเที่ยวบ้างรายยังไม่ทราบถึงการปิดเกาะล้าน และยังคงเดินทางมายังบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายเพื่อจะเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะล้านจำนวนหนึ่ง ส่วนประกาศที่ทางคณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้าน ออกมานั้น อาทิ 1. ที่พักรีสอร์ทต่าง ๆขอให้เคลียร์นักท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 ม.ค.64 และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 2. งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด (ควบคุมการเข้าออก 100%) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถเดินทางได้แต่จะต้องป้องกันตัวเอง ตามมาตรการป้องกันโรค 100% จะมีการตรวจบัตรประชาชน + สติ๊กเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพัทยา หากมีบุคคลภายนอกเกาะล้าน มีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด ท่าเรือ และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรอง


3.ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส และเหนื่อย หอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน หรือ โทร 0-3843-4144 4. ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:00 น ถึง 05.00 น. 5. เรือสปีดโบ๊ทข้ามฟากพัทยา-เกาะล้าน งดให้บริการโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ท ข้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยการโควิด ท่าเรือ 6. ร้านอาหารให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นงดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด 7. งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาด และ 8. บังคับใช้คำสั่งประกาศของจังหวัดชลบุรี ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในช่วงปิดเกาะล้านระหว่างวันที่ 5-20 ม.ค.64 เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ 3 เที่ยว ดังนี้ ออกจากพัทยา เวลา 07.00, 12.00, 18.00 น. และออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00, 12.00 ,17.00 น