ศิษยานุศิษย์แสดงมุทิตาจิต "หลวงพ่อพูน" ครบรอบ 80 ปี

2021-01-04 15:00:51

 ศิษยานุศิษย์แสดงมุทิตาจิต "หลวงพ่อพูน" ครบรอบ 80 ปี

Advertisement

ศิษยานุศิษย์แสดงมุทิตาจิต "หลวงพ่อพูน" วัดเขาเต่าครบรอบ 80 ปี 


เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะศิษยานุศิษย์ ประชาชน และพระสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 30 รูป ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล 80 ปี พระครูธรรมานุจารี หรือ หลวงพ่อพูน ธมฺมปฏิทินฺโน เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า พร้อมทั้งเกษียณจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธรรมยุต) เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธรรมยุต) โดยมีการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือผู้ที่มาร่วมงานตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 


พระครูธรรมานุจารี มีนามเดิมว่า พูน ช่างเพียร เกิดเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2483 ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 บ้านหนองตลาด ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นบุตรคนที่สองของ นายวอน - นางหิต ช่างเพียร มีพี่น้อง 14 คน อุปสมบทเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2512 ขณะมีอายุครบ 29 ปี ณ พัทธสีมา วัดธรรมิการามวรวิหาร โดยมีพระเทพสุทธิโมลี (หลวงพ่อปิ่น ปิณินฺทริโย) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชปิยมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวินัยโสพิต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา ธมฺมปฏิทินฺโน ปี 2542 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดอรัญญิกาวาส บ้านหนองคาง ต.ศาลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะจำพรรษาที่นี่ ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาวัดในทุกด้าน ทำให้วัดหนองคางมีความเจริญขึ้นมาก ปี2548 โดยพระบรมราชานุญาต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2548 มหาเถรสมาคมมีมติให้เลื่อนเป็นพระครูธรรมานุจารี (ทองพูน ธมฺมปฏิทินฺโน) ตำแหน่งพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นชั้นพิเศษ 


ต่อมาวันที่ 1 ก.ค.  2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน ซึ่งขณะนั้น วัดเขาเต่า กำลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมลง และมีการขัดแย้งกันในกลุ่มชาวบ้านที่มีความเห็นไม่ตรงกันในแนวทางการพัฒนาวัด ท่านได้เข้ามาพัฒนาวัดเขาเต่า นำพาชาวบ้านเขาเต่าให้เกิดความรักสามัคคีกัน ท่านได้สร้างศาลาทรงไทยขึ้นใหม่ เพื่อเป็นศาลาประกอบศาสนกิจ แทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง พัฒนาอ่างเก็บน้ำ และศาลากลางน้ำภายในวัด สร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ท่านได้สร้างอาคารครูสมาธิ ที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 18 ภายในวัดเขาเต่า สร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุ) เพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้ โดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำศพให้ตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า และปี พ. ศ. 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอหัวหิน ฝ่ายธรรมยุต ตลอดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะอำเภอหัวหิน พระครูธรรมานุจารีได้ทำหน้าที่พระสังฆาธิการ ปกครองคณะสงฆ์ด้วยหลักแห่งพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา นำพาพระภิกษุสงฆ์ในปกครอง ยึดมั่นในศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยดีตลอดมา