โรงเรียน จ.ขอนแก่น ประกาศหยุดการเรียนการสอนถึงกลางเดือน ม.ค.

2021-01-04 11:20:43

โรงเรียน จ.ขอนแก่น ประกาศหยุดการเรียนการสอนถึงกลางเดือน ม.ค.

Advertisement

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว หลังไม่ไว้ใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 4 ม.ค.64 เทศบาลนครขอนแก่นได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 11 โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กอีก 11 ศูนย์ ให้ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ม.ค.64 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มแพร่ระบาดต่อเนื่อง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณกรแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่น่าไว้วางใจแม้ว่า จ.ขอนแก่น จะมีผู้ติดเชื้อจำนวน 3 ราย แต่ยังมีอีก 28 จังหวัด ที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นยังอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนั้นทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ประกาศให้หยุดการเรียนการสอน เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ อีกทั้งนักเรียนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากวันที่ 15 ม.ค. แล้วจะมีการพิจารณาว่าจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกหรือไม่
นอกจากนี้ยังพบว่ามีอีกหลายโรงเรียนใน จ.ขอนแก่น ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนแล้ว