ปณท.แถลงยืนยันไร้เชื้อ"โควิด-19"ปนเปื้อนพัสดุภัณฑ์

2021-01-04 10:35:01

ปณท.แถลงยืนยันไร้เชื้อ"โควิด-19"ปนเปื้อนพัสดุภัณฑ์

Advertisement

ไปรษณีย์ไทย แถลงยืนยันไร้เชื้อ "โควิด-19" ปนเปื้อน "พัสดุภัณฑ์" เตือน ปชช. อย่าหลงเชื่อ


เมื่อวันที่ 4 ม.ค. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ ว่า โปรดอย่าหลงเชื่อกรณีมีข้อความปรากฏบนสื่อออนไลน์ ซึ่งขอให้ทุกคนที่ได้รับจดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ ให้ใส่ถุงไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิด หรือฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าบ้าน เพราะว่ามีคนได้รับเชื้อโควิด-19 แล้ว ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทย ขอแจ้งว่า ข้อความส่งต่อดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะไปรษณีย์ไทย ตระหนัก และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ และทำความสะอาดมือตลิดเวลา ขณะดียวกันที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง จะมีการฉีดพ่นและแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที พร้อมกันนี้ยังมีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าทำความสะอาดมือ ส่วนที่เคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตรสำหรับคิวรอใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีการเว้นระยะห่างโดยจัดวางเก้าอี้เว้นห่างกัน 1 เมตร และไปรษณีย์ทุกแห่ง จะติดตั้งคิวอาร์โคเดสำหรับแอปพลิเคชันไทยชนะ พร้อมยืนยันว่าทุกศูนย์ไปรษณีย์ จะดูแลความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน และพัสดุทุกชิ้นโดยเฉพาะสิ่งของที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงการนำจ่ายสิ่งของ นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทย ยังกำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของทุกครั้ง