สธ.ยันโควิดสายพันธุ์อังกฤษไม่เล็ดลอดออกไปในวงกว้าง

2021-01-03 22:00:05

สธ.ยันโควิดสายพันธุ์อังกฤษไม่เล็ดลอดออกไปในวงกว้าง

Advertisement

สธ.ยันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษไม่เล็ดลอดออกไปในวงกว้าง  เผยนักพนันใน จ.ระยองนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวรวมทั้งลูกหลานที่เป็นเด็กนักเรียนพบอย่างน้อย 7 โรงเรียนเด็กติดเชื้อจากผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด 19ในประเทศไทย

นพ.โอภาส กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลก วันนี้ ประเทศอังกฤษมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียวกว่า 57,000 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดคือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย บราซิล รัสเซีย ส่งผลให้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วเกือบ 85 ล้านราย มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.8 ล้านราย ส่วนประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย โดยติดเชื้อในประเทศ 274 ราย คัดกรองเชิงรุก 20 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกัน 21 ราย รักษาหายเพิ่ม 38 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 7,694 ราย หายป่วยรวม 4,337 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษา 3,293 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 11 ราย เสียชีวิตรวม 64 ราย ซึ่งประเทศไทยมีความรู้ทางด้านการรักษาและยา หน้ากากอนามัยมีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การป้องกันดีกว่าการรักษา

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ศปก.สธ. ร่วมกับ ศบค. วิเคราะห์ข้อมูลและเข้มงวดมาตรการเพื่อทำให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากประชาชนให้ความร่วมมือจะทำให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์ ภาพรวมของประเทศขณะนี้จุดศูนย์กลางยังคงอยู่ที่สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก กระจายอยู่ใน 53 จังหวัด บางจังหวัดมีการติดเชื้อเป็นวงกว้าง เช่น จันทบุรี ตราด อีกแห่งคือ จ.อ่างทอง ที่พบนักพนันติดเชื้อจากบ่อนไก่เป็นจำนวนมาก ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาและติดตามผู้สัมผัส งดกิจกรรม การเดินทาง ร้านอาหารซื้อกลับบ้าน ปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยง หรือล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ส่วนจังหวัดไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อหรือไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มถือว่าสามารถควบคุมการติดเชื้อได้ แต่ขอให้ยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

“สำหรับจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการระบาด เช่น สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพมหานคร พบแรงงานต่างด้าวจากการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ในโรงงานและตลาดขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวทุกคนขึ้นทะเบียนเพื่อให้สามารถติดตามตัว พิสูจน์ทราบ และคัดกรองโรค และไม่รับแรงงานโดยไม่ทราบว่ามาจากที่ใด เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด ติดตามสถานการณ์ทุกวันร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพิ่มบุคลากรในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค การรักษา โรงพยาบาลสนาม โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงและสีส้ม ให้เน้นประชากรเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และกิจกรรมเสี่ยง รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้โรงพยาบาลจัดตั้งคลินิกโรคหวัดหรือ ARI คลินิกตลอด 24 ชม. และตรวจหาเชื้อทุกราย ที่มีประวัติเสี่ยง เช่น ไปบ่อนหรือมีคนในครอบครัวไปบ่อน สัมผัสแรงงานต่างด้าว เป็นต้น จัดเตรียมบุคลากร สถานที่ สำรองทรัพยากร เพียงพอใช้อย่างน้อย 2 เดือน ปรับระบบบริการเพื่อลดความแออัด ป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รับยาใกล้บ้าน และรักษาทางไกล, เพิ่มเตียง รองรับผู้ติดเชื้อและ PUI โรงพยาบาลสนาม หอผู้ป่วยเฉพาะโรค (Cohort Ward) และเพิ่มศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง ให้ อสม.เฝ้าระวัง ตรวจตรา คัดกรองผู้เดินทางจากต่างพื้นที่ เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง และดูแลจุดที่มีผู้กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ขอความร่วมมือประชาชน หยุดอยู่บ้าน work from home สวมหน้ากากอนามัยให้ได้ 100% รับประทานอาหารคนเดียวหรือเฉพาะในครอบครัว งดไปสถานที่มีความเสี่ยงสูง กิจกรรมรวมตัว ในที่สาธารณะ ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เปราะบาง ผู้สูงอายุ เป็นไปได้ให้อยู่บ้าน หากมีผู้ไปเยี่ยมให้สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากมีอาการผิดปกติให้แจ้ง อสม.และโรงพยาบาล สำหรับหน่วยงานต่างๆ ให้งดจัดกิจกรรม ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบ work from home ให้มากที่สุด ส่วนโรงงาน ต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันควบคุมโรค คัดกรองก่อนทำงาน โดยเฉพาะที่มีแรงงานต่างด้าวรายวัน และสถานที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง ร้านอาหาร เปิดได้เฉพาะที่ซื้อกลับบ้าน

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 4 ราย และเข้าสู่กระบวนการกักกันโรค 14 วัน ตรวจพบการติดเชื้อและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว เมื่อนำเชื้อไปถอดรหัสพันธุกรรม พบว่าเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ของอังกฤษ ซึ่งสายพันธุ์นี้มีความสามารถแพร่เชื้อเร็วขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ความรุนแรงไม่เพิ่มขึ้น ไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่าปกติ มีระยะฟักตัวเท่าเดิม จึงเชื่อมั่นได้ว่าระบบกักกันโรคของไทยเพียงพอที่จะไม่ทำให้เล็ดลอดออกไปเป็นวงกว้าง และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน รวมทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือสามารถป้องกันโรคได้ ส่วนผู้โดยสารในเที่ยวบินเดียวกัน ไม่พบการติดเชื้อจากรายใด ยังอยู่ระหว่างการกักตัวให้ครบ 14 วัน

ด้าน นพ.โสภณ กล่าวว่า สำหรับการสอบสวนการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานบันเทิงและร้านอาหาร ย่านปิ่นเกล้า ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นครปฐม กองระบาดวิทยา สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง วันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 55 ราย ผู้ติดเชื้อที่เป็นพนักงานและลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่บางพลัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับเขตบางขุนเทียน ผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานต่างด้าวและคนไทยอีกจำนวนหนึ่ง และเขตหนองแขมที่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า อีกกรณีคือ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้สอบสวนการระบาดในตลาดบางใหญ่ พบผู้ติดเชื้อ 24 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดหรือสถานประกอบการอื่น อาจมีความเสี่ยงที่จะตรวจพบเชื้อได้ ขอให้ผู้ดูแลสถานประกอบการนายจ้างเฝ้าระวัง สังเกตอาการแรงงานในปกครอง คัดกรองไข้แรงงานทุกวัน หากมีอาการไข้หวัด เจ็บคอ ให้รีบแยกส่งตัวไปวินิจฉัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า สำหรับการระบาดใน จ.ระยอง จากผู้ที่เข้าไปลักลอบเล่นการพนันใน อ.เมือง นั้น พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงคือ ต.เนินพระ และต.เชิงเนินปากน้ำ โดยนักพนันนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวรวมทั้งลูกหลานที่เป็นเด็กนักเรียน ทำให้พบความเชื่อมโยงผู้ป่วยโควิดจากบ่อนการพนันกับเด็กนักเรียน ขณะนี้พบอย่างน้อย 7 โรงเรียนที่มีเด็กติดเชื้อจากผู้ปกครอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4 ม.ค. - 1 ก.พ. 2564 และตลาดแม่แดง จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย จากร้านขายไก่สด ร้านขายปลาดุก ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2563 -ม.ค. 2564 ซึ่งทั้ง 2 รายมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน เทศบาลนครระยองได้ประกาศปิดตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แตง) ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 5 ม.ค.2564 เพื่อทำความสะอาดและค้นหาผู้สัมผัสโรคที่มีโอกาสรับเชื้อ ขอให้ผู้ที่เดินทางไปตลาดดังกล่าว เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ไปตลาด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือเหนื่อย ขอให้รีบไปรับการตรวจวินิจฉัย โดยสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถสาธารณะหรือโทรแจ้ง 1669

นพ.โสภณ กล่าวด้วยว่า กรณีพบพนักงานขับรถประจำทางและรถตู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นพนักงานขับรถตู้สายระยอง-บางนา และพนักงานขับรถประจำทางสายบางนา-เชียงใหม่ พบว่าทั้ง 2 รายมีประวัติได้รับเชื้อจากผู้ลักลอบเล่นการพนัน วันนี้กระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการที่เข้มข้นการเดินทาง การใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยบังคับให้ทุกคนลงทะเบียนไทยชนะ หากป่วยให้เลื่อนการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบนรถ สำหรับจ.นครปฐมซึ่งอยู่ติดกับจ.สมุทรสาครที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งใหม่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีระบบการเฝ้าระวังโรคที่ดีมาก ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ 18-20 ธ.ค. 2563 ได้เริ่มตรวจคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้ง หรือสินค้ามาจำหน่าย ทำให้ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายแรกตั้งแต่ยังไม่มีอาการ มีการกักกันโรค และค้นหาผู้สัมผัสโรคเพิ่ม ทำให้ค้นหาผู้ติดเชื้อและบางส่วนเป็นผู้ที่มาขอรับการตรวจวินิจฉัย รวม 65 ราย ในจำนวนนี้ไม่มีอาการร้อยละ 40 และส่งตัวไปโรงพยาบาล ทำให้ไม่มีโอกาสแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ปิดพื้นที่เสี่ยงและจำกัดการเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาด ทำให้การควบคุมโรคได้ผลเป็นอย่างดี

“กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และจำกัดการเดินทางไม่ให้เกิดการข้ามจังหวัด ส่วนผู้ที่ไปบ่อนการพนันสถานบันเทิง อาจมีบางส่วนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ 14 วัน หากป่วยให้ขอรับการตรวจและแจ้งประวัติเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ เพื่อการประเมินได้อย่างถูกต้อง ล่าสุดได้พบการติดเชื้อในครอบครัว เด็กนักเรียน ขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐ เพื่อยับยั้งและป้องกันการระบาดไม่ให้เกิดเป็นวงกว้าง” นพ.โสภณ กล่าว 

แท็กที่เกี่ยวข้อง